Minuli teden, 9. in 10. januarja 2023, smo z uspešno zaključno akcijo ter več kot 50 hišnimi preiskavami tako v Sloveniji kot Avstriji razkrili razvejano kriminalno združbo, ki je iz svojih celic v Kranju in na Jesenicah preprodajala velike količine prepovedane droge (heroin, kokain, konopljo, amfetamin, ekstazi), določeno drogo (amfetamin in konopljo) pa celo sama proizvajala oziroma gojila.

 

Prijeli smo 28 osumljencev, ki so trgovali z drogo na širšem območju Slovenije, Avstrije, pa tudi Italije, in med drugim zasegli 11 kg amfetamina, več kot 3.000 tablet ekstazija, večjo količino konoplje in tristo tisoč evrov gotovine. Dve leti trajajočo preiskavo, pri kateri smo sodelovali tudi z avstrijskimi varnostnimi organi, je usmerjalo Specializirano državno tožilstvo RS.

Vir: Policija

Preiskavo smo podrobneje predstavili na današnji novinarski konferenci, na kateri so sodelovali: David Antolovič, direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi, Primož Donoša, vodja Sektorja kriminalistične policije na Policijski upravi Kranj, in Christian Voggenberger, vodja salzburške kriminalistične policije (nem. Landeskriminalamt Salzburg).

Rezultate uspešno zaključene kriminalistične preiskave, ki so jo vodili kranjski kriminalisti v sodelovanju z Upravo kriminalistične policije in drugimi enotami kriminalistične policije v Sloveniji in Avstriji, je uvodoma predstavil direktor Uprave kriminalistične policije na Generalni policijski upravi David Antolovič. Ob tem je poudaril, da je bila tokratna preiskava posebna v tem, da je zahtevala zelo ustvarjalno kriminalistično taktično iznajdljivost kriminalistov pri pridobivanju ključnih dokazov za dokazovanje kaznivih dejanj članom kriminalne združbe in ponovno opozorila na nujnost posodobitve kazenske postopkovne zakonodaje.

Zahtevna preiskava po dveh letih uspešno zaključena, tudi po zaslugi vztrajnosti in požrtvovalnosti kriminalistov ter odličnega sodelovanja s tožilci in avstrijskimi kolegi

Antolovič je povedal, da je uspešno zaključena preiskava trajala več kot dve leti, kar je v tako zahtevnih primerih potrebno prav zaradi ugotavljanja načina delovanja združbe. “Preiskava je uspešno zaključena zlasti po zaslugi vztrajnosti in kriminalistično taktične iznajdljivosti kriminalistov, ki so svoje delo požrtvovalno opravljali, za kar so se večkrat odrekli celo svojemu prostemu času oz. času, ki bi ga sicer preživeli s svojimi družinami. Rezultati preiskave so tudi posledica odličnega sodelovanja s tožilci Okrožnega državnega tožilstva v Kranju in Specializiranega državnega tožilstva RS, ki so ta predkazenski postopek usmerjali, ter odličnega sodelovanja z avstrijskimi kolegi, za kar se jim zahvaljujemo. Ponovno smo dokazali, da pri mednarodnem preiskovanju kaznivih dejanj in policijskem sodelovanju ni mej.”

Zbiranje dokazov je čedalje težavnejše, zato bi bilo treba posodobiti zakonsko ureditev določenih preiskovalnih ukrepov

Po Antolovičevih besedah je bila danes predstavljena preiskava uspešno zaključena, a kriminalistična policija v tovrstnih zahtevnih preiskavah zbira dokaze z velikimi težavami. “To se je izkazalo tudi v tej konkretni zadevi, ko zaradi hitrega razvoja informacijske tehnologije (z uporabo različnih platform za šifrirano medsebojno komunikacijo) določenih posebnih preiskovalnih ukrepov po sedanji zakonski ureditvi ni več mogoče učinkovito izvajati. V kriminalistični policiji že vrsto let opozarjamo, da je treba zakonsko ureditev ustrezno posodobiti in slediti razvoju informacijske tehnologije. Pri tem ne gre za dodatna policijska pooblastila, ampak za zakonsko ureditev načina izvajanja že obstoječih in v zakonu dopustnih ukrepov. Kriminalistično taktična iznajdljivost zakonitega zbiranja dokazov se v nadaljnjih sodnih postopkih razkriva in z njo so osumljenci seznanjeni, zato je za nadaljnje preiskovanje delovanja sodobnih organiziranih kriminalnih združb omenjena zakonska posodobitev nujna in to v najkrajšem možnem času,” je poudaril direktor Uprave kriminalistične policije in dodal: “Poleg tega slovenska kriminalistična policija uživa v mednarodnem prostoru velik ugled, saj velja za kompetentnega in zaupanja vrednega partnerja, navsezadnje to dokazujejo prav takšne preiskave. Za ohranitev tega statusa pa morata razvoj organizacije in sposobnost delovanja slediti trendom oziroma standardom delovanja policij iz drugih razvitih držav.”

V obsežni zaključni akciji sodelovalo več kot 500 kriminalistov in policistov, pri hišnih preiskavah so pomagali tudi preiskovalni sodniki

Ob izjemno logistično in operativno zahtevni zaključni akciji, v kateri je sodelovalo več kot 500 kriminalistov in policistov, smo se prvič srečali tudi s situacijami, da so zaradi nedosegljivosti posameznih osumljencev ob pogojih nedavno spremenjenega Zakona o kazenskem postopku hišne preiskave opravili preiskovalni sodniki. Slednji so opravili kar 11 preiskav prostorov pri šestih osumljencih. Omenjena zakonska rešitev se je pokazala kot zelo logistično zahtevna in časovno dolgotrajnejša. Tovrstne aktivnosti se izvajajo v okviru zakonskega 48-urnega pridržanja osumljenca, kar še dodatno skrajšuje čas kriminalistični policiji za izvedbo vseh ukrepov za zagotovitev dokazov za nadaljnji kazenski postopek.

Kriminalna združba amfetamin in konopljo tudi sama proizvajala in ju tihotapila predvsem v Avstrijo, pa tudi Italijo

S to kriminalistično preiskavo smo zaustavili delovanje kriminalne združbe, ki ne samo, da se je ukvarjala s preprodajo večjih količin prepovedanih drog, ampak je določeno prepovedano drogo (amfetamin in konopljo) celo sama proizvajala v prirejenih prostorih v stanovanjskih hišah na območju Slovenije. Da bi osumljenci preprečili odkritje prepovedane dejavnosti, so proizvodnjo večkrat selili, nato pa to prepovedano drogo tihotapili predvsem v Avstrijo. Zaznani so bili tudi posamezni transporti droge v Italijo. Slednje ne kaže le na to, da se amfetamin in konoplja, ki se pojavljata v Sloveniji, tudi pridelata v Sloveniji, ampak da sta namenjena tudi za izvoz v druge države članice EU, kjer je njuna cena na trgu bistveno višja. Cilj združbe je bil pridobiti čim večjo protipravno premoženjsko korist, kar izkazuje tudi zaseg velike količine gotovine pri posameznih osumljencih v zaključni akciji.

Vir: Policija

Hudodelsko združbo vodil 31-letnik z območja Jesenic

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Kranj so od februarja 2021 vodili predkazenski postopek, ki sta ga usmerjala Okrožno državno tožilstvo v Kranju in Specializirano državno tožilstvo RS. Intenzivno sodelovanje je potekalo tudi z avstrijskimi varnostnimi organi. V okviru predkazenskega postopka so kriminalisti utemeljili, da je 31-letnik z območja Jesenic vodil hudodelsko združbo, ki je na mednarodni ravni izvrševala kazniva dejanja s področja prepovedanih drog in orožja. V kriminalni združbi je imel vsak posameznik določeno vlogo, ki jo je opravljal po navodilih in v organizaciji vodje združbe.

Kokain v Slovenijo tihotapili iz Severne Evrope ter najemali stanovanjske hiše in v njih gojili konopljo

Kriminalna združba je iz Severne Evrope v Slovenijo tihotapila prepovedano drogo kokain ter sama proizvajala amfetamin in gojila konopljo. Vodja združbe je poskrbel, da je 29-letnik z območja Ljubljane organiziral skupino oseb, ki so v več objektih na območju Ljubljane, gojile konopljo, in sicer v posebej prirejenih prostorih. Pri tem jim je vodja združbe preko kurirjev z območja Avstrije zagotavljal rastline, kasneje pa od dela združbe konopljo odkupoval za nadaljnjo prodajo. Prav tako se je vodja združbe povezal s 40-letnim državljanom Srbije, ki je organiziral, da je več tujcev na območju celotne Slovenije s ponarejenimi hrvaškimi dokumenti najemalo stanovanjske hiše, ki so jih opremili za pridelavo konoplje in jo v njih tudi gojili. Vodja združbe jim je zagotavljal rastline, kasneje pa od dela združbe konopljo odkupoval z namenom nadaljnje prodaje. Za del združbe, ki je gojila konopljo, je bilo prav tako ugotovljeno, da je izvrševala tatvino elektrike, s tem pa distributerje električne energije letno oškodovala za vsak objekt za več kot 50.000 evrov. Kriminalna združba je kokain, amfetamin in konopljo prodajala na območju Slovenije, Avstrije in Italije. Ob tem je vodja združbe kurirjem preko člana združbe zagotovil vozila, v katerih so bili izdelani prirejeni prostori za prevoz droge do ostalih članov združbe.

Združba tihotapila ne le drogo, ampak tudi vojaško orožje

Vodja združbe se je povezal s 34-letnim državljanom Slovenije, ki je v času preiskave živel v Bosni in Hercegovini. Omenjena sta si tako delila kurirje in vozila, prav tako sta skupaj tihotapila konopljo iz Španije na območje Slovenije in jo dostavljala do ostalih članov z namenom ulične prodaje. V organizaciji 34-letnika pa je združba tihotapila tudi vojaško orožje iz Slovenije na območje Belgije, pri čemer je bil član združbe (kurir) prijet na območju Nemčije. V prikritem prostoru v vozilu je bilo najdenih ter zaseženih pet avtomatskih pušk, avtomatska pištola in več kosov nabojev. Po prijetju kurirja na območju Nemčije se je del članov združbe z območja Ljubljane preselil na območje Salzburga v Avstriji.

Vir: Policija

Drogo in denar so si kurirji predajali tudi na planinskih poteh prek nekdanjih mejnih prehodov z Avstrijo

Preko 31-letnega Jeseničana in 34-letnega državljana Slovenije so organizirali prodajo večjih količin kokaina, amfetamina in konoplje. Prav tako smo za združbo ugotovili, da so si sposojali kurirje ostalih združb za prevoze droge; ob tem je bil enemu izmed kurirjev med tihotapljenjem z območja Bleda na območje Celovca zasežen 1 kg heroina. Isti kurirji, zadolženi za prenose drog, so praviloma prenašali tudi denar do vodilnih članov. Ob tem so uporabljali različne metode, da jih ne bi odkrili. Tako so denar nosili preko planinskih poti (Stari Ljubelj), tako da je član združbe iz Avstrije prinesel torbo z denarjem članu združbe iz Slovenije, na območju meje pa sta si predala torbo. Združba je svoje aktivnosti prilagajala poostrenim kontrolam avstrijske policije na mejnih prehodih, in sicer so spremljali cestne kamere do trenutka, ko so avstrijski policisti zaključili s kontrolo na območju mejnega prehoda Zgornje Jezersko. Nato so vodje združbe poslali kurirje čez prehod v nočnem času na predajo droge ali prevzem denarja.

Člani mednarodne družbe so se poleg tega ukvarjali še z nasilno izterjavo dolgov

Ugotovili smo še, da so člani združbe nasilno izterjevali dolgove, saj so izsiljevali oziroma grozili odjemalcem, ki so jim ostali dolžni za dobavljeno drogo. Prav tako so načrtovali, da bi enega od dolžnikov prisilili, da bi odšel na območje Turčije in prodal človeški organ (ledvico) ter s tem poplačal dolg, ki ga je imel v odnosu do vodij združbe.

Zaradi suma storitve 213 kaznivih dejanj ovadenih 49 osumljencev

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije PU Kranj so kazensko ovadili 49 oseb, in sicer zaradi suma storitve 213 kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami ter nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom. V preiskavi so kriminalisti ugotovili, da je združba prodala 1 kg heroina, 26 kg kokaina, 131 kg konoplje ter proizvedla in prodala 34 kg amfetamina.

Pri hišnih preiskavah na območju Slovenije zasegli 11 kg amfetamina, več kot 3.000 tablet ekstazija, kokain, večjo količino konoplje, tristo tisoč evrov gotovine in orožje

Poleg tega so kriminalisti pri hišnih preiskavah ob zaključku akcije pri osumljencih z območja Slovenije našli in zasegli približno 11 kg amfetamina, 3.023 tablet MDMA (ekstazi), več deset kg konoplje in približno 1 kg kokaina. V šestih stanovanjskih hišah so našli prirejene prostore za proizvodnjo konoplje, v kateri se je nahajala oprema, vredna več kot 300.000 evrov. Združba je v času hišne preiskave v teh hišah proizvajala 4.894 rastlin konoplje. V hišnih preiskavah je bilo najdenih tudi več kosov orožja: dve avtomatski puški (znamke Kalašnikov), dve pištoli in ena puška. Osumljencem je bilo zasežene za več kot 300.000 evrov gotovine, ki so jo hranili v svojih stanovanjih. Zaseženi sta bili dve vozili s prirejenimi prostori, namenjeni izvajanju prevozov drog.

Vir: Policija

Zaključno akcijo izvedli 9. in 10. januarja 2023 ter po celotni Sloveniji opravili 50 hišnih preiskav

Gorenjski kriminalisti so s pomočjo kriminalistov in policistov drugih policijskih enot ter v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi v ponedeljek, 9. januarja, in torek, 10. januarja 2023, izvedli zaključne aktivnosti zoper člane mednarodne kriminalistične združbe. Pri tem je sodelovalo 550 kriminalistov in policistov, ki so pri 28 osumljencih opravili 50 hišnih preiskav po celotni Sloveniji. Prijeli in pridržali so 28 osumljencev kaznivih dejanj, 15 so jih privedli pred preiskovalnega sodnika. Ta je za 14 osumljencev odredil pripor, za enega od teh pa hišni pripor. Nekateri so bili predhodno že obravnavani za istovrstna kazniva dejanja, tudi v matičnih državah.

Samo s proizvodnjo konoplje bi lahko združba letno zaslužila 1,2 milijona evrov

Na podlagi izvedenskih mnenj iz predhodnih kazenskih zadev je znano, da je mogoče iz ene rastline konoplje pridobiti najmanj 20 gramov konoplje dobre kakovosti, to je konoplje, ki vsebuje več kot 3 odstotke THC-ja. Ob upoštevanju najnižje količine izhaja, da bi združba z enim zorenjem, ki traja približno tri mesece, pridobila najmanj 98 kilogramov konoplje (rastline). Ker gre za proizvodnjo konoplje v zaprtih prostorih pod posebnimi pogoji in znaša cena enega kilograma takšne droge v Sloveniji od 3.200 do 3.500 evrov, je mogoče utemeljeno sklepati, da bi kriminalna združba s samo eno žetvijo pridobila več kot 310.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Na tak način bi združba samo s proizvodnjo konoplje letno pridobila 1,2 milijona evrov protipravne premoženjske koristi, ki je ob upoštevanju, da so zniževali stroške s tatvino elektrike, še toliko večja. Vodji združbe očitamo, da je s prodajo do zaključka preiskave pridobil 1.050.000 evrov protipravne premoženjske koristi. Ugotovili smo tudi, da so bili člani združbe še ožji družinski člani vodje združbe, ki so prav tako v združbi imeli pomembno vlogo.

Predkazenski postopek je ves čas usmerjalo Specializirano državno tožilstvo RS

Na Specializiranem državnem tožilstvu RS (SDT RS) so dlje časa usmerjali predkazenski postopek zoper v dva dela razvejano mednarodno organizirano hudodelsko združbo, in sicer zaradi suma izvrševanja kaznivih dejanj neupravičene proizvodnje in prometa s prepovedanimi drogami po 186. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) ter kaznivih dejanj nedovoljene proizvodnje in prometa z orožjem ali eksplozivom po 307. členu KZ-1. Razvejana kriminalna združba je delovala na širšem območju Slovenije, Avstrije in Italije. Eno celico, ki je izvirala iz Kranja in je delovala najmanj od 26. marca 2021 do 14. maja 2021, je iz tujine vodil državljan Srbije, v njej je sodelovalo najmanj dodatnih 6 oseb. Drugo celico, ki je izvirala iz Jesenic in je delovala najmanj od 12. februarja 2019 do 9. januarja 2023, je vodil državljan Slovenije, v njej je sodelovalo najmanj dodatnih 26 oseb. Osumljenci naj bi preprodajali velike količine prepovedane droge (heroin, kokain, konopljo, amfetamin, ekstazi), policisti so pri nekaterih našli tudi prepovedano avtomatsko orožje. Predkazenski postopek s sočasnimi hišnimi preiskavami v Sloveniji in Avstriji je bil zaključen 9. in 10. januarja letos.

 

Spletno uredništvo, M.V.

Vir: Policija