Poslanka Poslanske skupine Slovenske demokratske stranke Alenka Helbl je na včerajšnji novinarski konferenci spregovorila o vzrokih zahteve za sklic izredne seje DZ na temo stanja v domovih za starejše. 

Poslanska skupina je že pred pol leta vložila zahtevo o reševanju problematike, vendar obe seji, ki sta bili sklicani na to temo, nista bili uspešni oz. so bili predlogi SDS zavrnjeni in vladna koalicija tega problema do sedaj ni ustrezno naslovila. “Vlada v dveh letih za naše najstarejše oz. za naše najšibkejše ni naredila še ničesar”, je bila na začetku kritična Alenka Helbl.

V nadaljevanju je Helbl dodala: “Kakšne težave imajo svojci in kakšne težave imajo vodstva domov za starejše občane so v nebo vpijoče. Od tega, da ni prostih mest, do tega, da ni finančnih sredstev in da so problem kadri”.

V zahtevi je Poslanska skupina Slovenske demokratske stranke vse te težave sklenila v pet področij: dolge čakalne vrste za pridobitev mesta v domovih za starejše, finančno stanje domov za starejše občane, kadrovska problematika, ureditev normativov za zdravstvene storitve, digitalizacija in sistemizacija pri pripravi novih profilov poklicev, ki bi jih zaposlovali v domovih.

Poslanka Helbl je izpostavila priporočila, s katerimi Poslanska skupina SDS vlado poziva, da to stanje uredi do prvega marca 2024: poenotijo naj se kadrovski normativi za zdravstvene delavce tako v domovih za starejše občane kot v bolnišnicah, izboljša naj se kadrovska problematika v domovih, uredi naj se finančno stanje domov, zagotovi naj se dodatna finančna sredstva za namen digitalizacije. Vlada naj tistim domovom, ki zaradi razlogov, na katere niso imeli vpliva, torej dvig cen energentov, storitev, materiala in ustvarjajo negativni poslovni rezultat, zagotovi finančna sredstva ter s tem prepreči večji dvig oskrbnin v domovih.

 

Spletno uredništvo