Z vsemi levičarskimi žavbami namazana Violeta Tomić, kot si rada reče tovarišica Violeta, po mnenju Slovenske demokratske stranke ni primerna za vodenje sej odbora za kulturo.

Vodja poslanske skupina SDS, Zorčiču poslal pismo o neprimernem vodenju seje odbora za kulturo!

Vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec je na predsednika Državnega zbora naslovil protest zaradi kršitev Poslovnika Državnega zbora in neprimernega vodenja seje Odbora za kulturo s strani predsednice Violete Tomić. V dopisu izpostavil, da je na seji Odbora za kulturo, ki je potekala v sredo, 15. 7. 2020, na temo Napovedane spremembe Zakona o radioteleviziji Slovenija predsedujoča temu odboru poslanka Violeta Tomić ponovno kršila 51. člen Poslovnika Državnega zbora in s tem onemogočila, da bi pri obravnavani točki dnevnega reda sodelovali vsi predstavniki zainteresirane javnosti.

Na sami seji je več poslanskih skupin s postopkovnimi predlogi predlagalo, da se o sodelovanju vabljenih na sejo s strani poslanske skupine SDS glasuje. Kljub temu predsedujoča predloga ni dala na glasovanje, dodatno vabljene pa je obtožila, da bo njihova razprava nekulturna in sovražna.

V Sporočilu za javnost oziroma Protestu zaradi kršitev Poslovnika Državnega zbora in neprimernega vodenja sej Odbora za kulturo s strani predsednice Violete Tomić je vodja poslanske skupine SDS Danijel Krivec Predsedniku Državnega zbora RS Igorju Zorčiču uvodoma napisal: “Na seji Odbora za kulturo, ki je potekala v sredo, 15. 7. 2020, na temo Napovedane spremembe Zakona o radioteleviziji Slovenija je predsedujoča temu odboru poslanka Violeta Tomić ponovno kršila 51. člen Poslovnika Državnega zbora in s tem onemogočila, da bi pri obravnavani točki dnevnega reda sodelovali vsi predstavniki zainteresirane javnosti.” V nadaljevanju pa je Krivec še zapisal, da je na sami seji več poslanskih skupin s postopkovnimi predlogi predlagalo, da se o sodelovanju vabljenih na sejo s strani Poslanske skupine SDS glasuje. Kljub temu predsedujoča predloga ni dala na glasovanje, dodatno vabljene pa obtožila, da bo njihova razprava nekulturna in sovražna, medtem ko je po drugi strani na eno od preteklih sej vabila Saviča, ki je preko socialnega omrežja Twitter kristjane označil z izrazom “pičke klerotalibanske”.

“Med vodenjem seje je svoje odločitve primerjala in utemeljevala z vodenjem sej predsednikov in predsednic ostalih odborov in ob tem navajala napačna dejstva. Prav tako je moč opaziti, da poslanka Violeta Tomić Odbor za kulturo vodi zelo pristransko in nedostojno. Njeno obnašanje in odnos do sodelujočih na sejah ter poslank in poslancev je neprimeren in v nasprotju z Etičnim kodeksom poslancev,” je še jasen Krivec. V nadaljevanju pa pravi, da je npr. s poslanko NSi Tadejo Šuštar, ki jo je v svoji razpravi korektno opozorila na neprimerno obnašanje na seji, komunicirala neprimerno in poniževalno. Medtem ko poslanca SD Franca Trčka, ki je v svoji razpravi cinično opisoval poskus umora takratnega novinarja Večera Mira Petka, razprave poslank označil za “kokodakanje”, Vlado Republike Slovenije pa poimenoval “vlada skrajnega primitivizma”, ni niti opozorila.

“Ker do kršitev poslovnika in neprimernega vodenja sej Odbora za kulturo prihaja ob vsakokratnem sklicu, vas naprošamo, da ukrepate v skladu s svojimi pristojnostmi in zagotovite korektno vodenje Odbora za kulturo,” je predsednika DZ pozval Krivec. Zaradi vsega naštetega (samovoljnih odločitev glede vabljenih na predlog poslanske skupine SDS, neprimernega vodenja, komentiranja razprav, nespoštljivega odnosa) predlagajo, da vodenje Odbora za kulturo prevzame nekdo drug, ki bo spoštoval Poslovnik državnega zbora in Etični kodeks poslancev.

Kako se bo odzval Igor Zorčič bomo poročali!

Uredništvo, prvotno objavljeno tukaj.