Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je objavilo razpis za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo, ki mestnim občinam omogoča prijavo dveh projektov, nemestnim občinam pa le enega, s čimer vlada diskriminira podeželje in spodbuja centralizacijo.

 

Poslanka mag. Karmen Furman je Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z najavo javnega razpisa za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani,

na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport je bila 15. maja objavljena »Najava javnega razpisa za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo«. Zapisali so, da bodo v začetku junija 2023 objavili javni razpis, ki bo razdeljen v dva sklopa, in sicer investicije v obnovo večnamenskih športnih dvoran ali telovadnic (sklop 1) ter investicije v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin (sklop 2).

Po tem ko so se mnogi župani po Sloveniji sprva razveselili najave javnega razpisa, jih je po pregledu napovedane vsebine javnega razpisa negativno presenetila naslednja navedba v okviru sklopa 1: »Mestne občine bodo lahko na ta sklop prijavile dva projekta«. Po mnenju mnogih gre za še eno izmed potez aktualne vlade, ki predstavlja nedopustno diskriminacijo podeželja in neupravičeno krepi centralizacijo Slovenije.

Zanima me:

1. Ali je Vlada RS skladno s 3. členom Zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v športno infrastrukturo v Republiki Sloveniji v letih od 2023 do 2027 do 31. marca sprejela letni načrt in opredelila prioritetna področja za financiranje in sofinanciranje investicij? Če da, prosim za posredovanje letnega načrta, če ne, me zanima zakaj ne?

2. Kako Vlada RS v luči zaveze v koalicijski pogodbi »Prizadevali si bomo za pospešitev vzpostavitve regij v državi, kar bo omogočilo decentralizacijo razvoja na področju vseh vrst politik« ocenjuje odločitev Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport, da bodo na Javnem razpisu za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo mestne občine kandidirale z dvema projektoma, medtem ko bodo nemestne občine upravičene do prijave zgolj enega projekta?

3. Ali bo Vlada RS pozvala Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport k ponovnemu premisleku glede odločitve, da bodo na Javnem razpisu za sofinanciranje investicij v športno infrastrukturo mestne občine kandidirale z dvema projektoma, medtem ko bodo nemestne občine upravičene do prijave zgolj enega projekta?

 

Spletno uredništvo,

Vir: sds.si