Slovensko zdravstvo že več let pretresajo številne korupcijske afere o preplačanih medicinskih materialih, pri čemer v vseh teh letih vlade do sedaj niso imele posluha, da bi se slednje zakonsko uredilo in bi se na ta način onemogočila nadaljnja preplačila nabav v zdravstvu, ki smo jim bili priča v številnih že odkritih aferah.

Predstavitev predloga sprememb Zakona o javnem naročanju za področje nabav v zdravstvu, ki prinaša znižanje cen medicinskih pripomočkov in medicinske opreme. Na fotografiji (od leve): Mojca Žnidarič (SMC), mag. Karmen Furman (SDS), Iva Dimic (NSi) in Zmago Jelinčič Plemeniti (SNS).

Zdaj se tudi to spreminja. Poslanka SDS mag. Karmen Furman je na novinarski konferenci sredi tedna poudarila:

“Danes izpolnjujemo eno od zavez koalicijske pogodbe. Koalicijske stranke skupaj s podpisi stranke SNS v zakonodajni postopek vlagamo predlog sprememb Zakona o javnem naročanju za področje nabav v zdravstvu, ki prinaša znižanje cen medicinskih pripomočkov in medicinske opreme.”

Nova ureditev nabav medicinske opreme bo prinesla bolj pregledno in bolj organizirano poslovanje zavodov, ki so vključeni v javno zdravstveno mrežo.

SDS je doslej v državnem zboru vodila pomembni preiskovalni komisiji, ki sta preiskovali prav področje nabav v zdravstvu. Prvo je vodila Jelka Godec še v prejšnji sestavi, preiskovali in ugotovili so zlorabe v zdravstvenem sistemu na področju nakupa žilnih opornic.

Drugo komisijo pa zdaj vodi mag. Karmen Furman, preiskujejo področje nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom. Komisija je (soglasno) že potrdila prvo vmesno poročilo na podlagi zaključene preiskave nabav v Splošni bolnišnici dr. Franca Derganca Nova Gorica. Karmen Furman je ob tem razkrila, da je primer pokazal večletno negospodarno in netransparentno ravnanja z javnimi financami.

Na podlagi preiskave enega segmenta nabav, to so nabave kolčnih protez na komisiji zaskrbljeno ugotavljajo, da so bile te preplačane v primerjavi z najcenejšo bolnišnico tudi do 75 %.

Vse to pomeni nujno potrebo po urejenosti tega področja, saj trenutno veljavna zakonodaja očitno takšno ravnanje omogoča.

Zato so na komisiji pod vodstvom poslanke Furmanove pripravili izhodišča oz. smernice za nadaljnje nujne spremembe zakona, ki jih je treba sprejeti, da se takšna preplačila zdravstvenega materiala v praksi ne bodo več dogajala.

Na teh izhodiščih je bil nato pripravljen predlog zakona za nabave na področju zdravstva, ki so ga koalicijske stranke (SDS, SMC in NSi) s podporo SNS vložile v zakonodajni postopek.

Celoten predlog zakona je dostopen TUKAJ

Uredništvo