V svetu šole 8. talcev v Dolenjem Logatcu so ogorčeni nad odzivanjem vodstva občine, na čelu z županom Bertom Menardom, glede načina reševanja oziroma nereševanja problematike premajhne šole v Dolnjem Logatcu.

V uredništvu smo prejeli dopis Sveta osnovne šole 8. talcev, ki je bil naslovljen na vodstvo občine in hkrati poslan v vednost občinskim svetnikom.

Celoten dopis objavljamo na priloženi povezavi Poziv občini.

Za mnenje smo povprašali tudi vodjo svetniške skupine SDS, Zorana Mojškerca, ki je povedal: “Kot vem je bil občinski svet s problematiko uradno seznanjen na svoji 16. seji, dne 23. 2. 2017 in bil tudi soglasno, brez razprave, sprejet dokument za povečanje in dozidavo osnovne šole 8. talcev. Da je bila zadeva sprejeta soglasno in brez razprave, že samo po sebi pove, da se občinski svetniki zavedajo resnosti problematike. Predstavljeno nam je tudi bilo, da naj bi se investicija odvila že med poletjem 2017. Zakaj se po skoraj letu in pol še vedno ni nič zgodilo ne vem, lahko pa, da razlog tiči tudi v nakupu še ene športne dvorane v Zapolju ali pa v visokih stroških vzdrževanja bazena. Sicer nimam nič proti temu, da se investira v nadstandard, ki ga občina ponuja svojim občanom, vendar se mi zdi veliko bolj pomembno, da se najprej zagotovi vsem osnovni standard in šele nato, če kaj denarja ostane, gleda na ostale zadeve.”
Vsekakor je prostorska stiska na šoli 8. talcev, res velika, če svet šole v dopisu navaja tudi možnost, da naj bi otroci pričenjali pouk ob treh različnih terminih, zaradi česar v prihodnjih letih verjetno sledi tudi izmenski pouk. Navedenga pa si otroci, starši in tudi učitelji ne zaslužijo.
V tem primeru, gre tudi za situacijo, ko se župan ne more skriti pred odgovornostjo za nastalo situacijo, saj je občinski svet svoje delo opravil, postopek izvedbe pa je v celoti v rokah župana in občinske uprave.
Ob tem je pomembno poudariti, da je Svet šole 8. talcev pismo naslovil po tem, ko se je svet staršev 14. junija seznanil s poročilom župana o reševanju omenjene problematike. Očitno je bilo poročilo neustrezno v tolikšni meri, da se je svet šole zatekel k ostrejšemu pozivu na ureditev razmer.
Razvoj dogodkov bomo spremljali in vas še naprej obveščali.