Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je Občini Ilirska Bistrica aprila letos (v postopku, ki teče že od leta 2020) ponovno odredil sanacijo divjega odlagališča v Knežaku in Baču na zemljiščih, ki so v občinski lasti, ter vzpostavitev prvotnega stanja zemljišč za kmetijsko rabo.

Občina je v postopku pridobivanja dokumentacije za izvedbo sanacije oziroma čaka na okoljevarstveno dovoljenje, po katerem bi bilo mogoče odpadke obdelati (zmleti) kar na lokaciji odlagališča, tako obdelani odpadki pa lahko služijo kot gradbeni material ali material za podobne namene.

Sredi oktobra so se predstavniki občinske uprave z inšpektorjem srečali na terenu, pri odlagališču v Knežaku. V skladu z njegovo zahtevo smo odlagališče odpadkov Knežak ogradili in s tem preprečili dostop do odlagališča, včeraj pa postavili še table z opozorilom o prepovedanem odlaganju odpadkov.

Ocenjujejo, da je na odlagališču v Knežaku približno 30.000 kubičnih metrov nelegalno odloženih odpadkov, gradbenih, odpadnih predelanih lesenih odpadkov in drugih. Približno toliko odpadkov leži tudi na divjem odlagališču na občinskih in zasebnih zemljiščih pri Baču. Tudi dostop do tega odlagališča (občinska in zasebna zemljišča) je po novem onemogočen. Odpadke na tem odlagališču bi se saniralo na enak način kot v Knežaku.

Za sanacijo divjega odlagališča odpadkov v Knežaku je v rebalansu letošnjega proračuna občine predvidenih 110.128 evrov, za sanacijo divjega odlagališča odpadkov na Baču pa 97.684 evrov. Večino denarja za sanacijo teh starih okoljskih bremen bodo pokrili iz občinskih proračunov v naslednjih dveh letih.

Ilirska Bistrica odlagališče

Tako občinska uprava kot na JP Komunala Ilirska Bistrica se zavedajo problematike odlaganja gradbenih odpadkov in iščejo mogočo rešitev, lokacijo, za odlaganja in predelavo teh odpadkov v okvirih občine (pri čemer bo skoraj zagotovo treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje), pa tudi pri koncesionarjih izven občinskih meja.

Spletno uredništvo
Vir: občina Ilirska Bistrica