Upokojenci s pokojninami nižjimi od 732 evrov se bodo januarja lahko razveselili izplačila solidarnostnega dodatka. Tisti upokojenci, ki prejemajo pokojnino do višine 523 evrov, bodo prejeli 300 evrov dodatka. Upokojenci, ki prejemajo pokojnino do višine 628 evrov, bodo prejeli 230 evrov dodatka. Tisti, ki pa prejemajo pokojnino do višine 732 evrov, bodo prejeli 130 evrov solidarnostnega dodatka.

V času izbruha epidemije covid-19 so ena od najbolj ogroženih skupin tudi upokojenci. S tem namenom je vlada skozi PKP10 namenila solidarnostni dodatek za najbolj ranljive upokojence, ki bo pomagal reševati stiske. Pravica do izplačila solidarnostnega dodatka za upokojence se tako določa prav z namenom, da se zagotovi višja socialna varnost upokojencem z nižjimi pokojninami, brezposelnim prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja ter uživalcem poklicnih pokojnin.

Solidarnostni dodatek za upokojence bo izplačan v treh različnih višinah do konca januarja 2022. Izplačan bo tudi brezposelnim prejemnikom nadomestil iz invalidskega zavarovanja ter uživalcem poklicnih pokojnin. Do solidarnostnega dodatka bodo upravičeni tisti upokojenci, ki prejemajo pokojnino do vključno 732 evrov mesečno, in sicer v treh različnih višinah, v odvisnosti od višine prejete pokojnine v decembru.

Solidarnostni dodatek bo znašal 300 evrov za vse tiste, ki prejemajo pokojnino do 532 evrov, 230 evrov dodatka bodo prejeli tisti, katerih pokojnina znaša med 523 evri in 628 evri. Do 130 evrov dodatka pa bodo upravičeni tudi vsi tisti, katerih pokojnina znaša med 628 evri in 732 evri.

Uredništvo