Državni svet Republike Slovenije je včeraj 6. aprila 2023 organiziral posvet Mladi, politika in podjetništvo. Na posvetu je spregovorila predsednica Slovenske demokratske mladine Simona Purkat, na okrogli mizi pa sta sodelovala državni svetnik SDS Andrej Poglajen in poslanec SDS Andrej Hoivik.

Uvodoma je Marko LOTRIČ, predsednik Državnega sveta, spregovoril o pomembnosti, da se mlade zadrži doma. Dejal je, da mora politika z zagotoviti pogoje, da lahko mladi svoje ideje uresničijo v Sloveniji oziroma še bolje v svojem domačem kraju.

Dr. Patrik KOVACS, častni predsednik Evropske mladinske podjetniške organizacije (JEUNE), je predstavil dobro prakso iz Madžarske, ko so združili izobraževalno in finančno podporo za mlade podjetnike, ki se je izkazala za izjemno uspešno. Poudaril je pomen trdega dela, vztrajnosti na strani mladih ter pomoči in podpori s strani države.

Igor AKRAPOVIČ, Ustanovitelj podjetja Akrapovič d.d. je opisal svoje začetke od začetne želje za dirkanje z motorjem do ustanovitve svojega podjetja in začetkov mednarodnega sodelovanja do sedaj, ko je Akrapovič d.d. izjemno uspešno ter mednarodno priznano podjetje.

Začetek drugega dela posveta je odprl Michele ORZAN, vodja svetovalnega odbora Mladinske podjetniške organizacije Evropske Unije (JEUNE), ki je predstavil delo organizacije JEUNE in Blaž JAMŠEK, predsednik GZS sekcije startup in scaleup podjetij, ki je kritično spregovoril o trenutnem stanju na področju gospodarstva, begu možganov, o tem, da se na tem področju  trenutno dela premalo in duševnem zdravju mladih.

Sledile so predstavitve predsednikov podmladkov političnih strank, mladih, ki delujejo v gospodarstvu in podjetništvu, ter mladih iz nevladnih organizacij.

Predsednica Slovenske demokratske mladine Simona Purkat je v svojem govoru izpostavila probleme, s katerimi se soočajo mladi podjetniki pri ustanavljanju lastnih podjetij. Mnogi mladi se bojijo narediti prvi korak v podjetništvo, saj jim manjka osnovno znanje o poslovanju, finance, ekonomiji in birokraciji. Zato je pomembno, da se v šolski učni načrt uvedejo predmeti, kot so podjetništvo, finančna pismenost, marketing itd. To bo pomagalo mladim ljudem lažje ustvariti svoja podjetja in spodbudilo več jih bo, da se podajo na samostojno pot. Poudarila je tudi, da država mladim, ki se podajajo na podjetniško pot, najbolj pomaga s tem, da ustvari podjetnikom prijazno in spodbudno okolje.

Slovenska demokratska mladina predlaga poseben program za startupe in nova podjetja, ki bi vključeval tako imenovane davčne počitnice v prvih letih poslovanja. Predlaga tudi ukinitev davčnih blagajn. Poleg tega tudi, da se tistim, ki v podjetju ustvarjajo največjo dodano vrednost, zmanjša dohodnino. Predlaga se tudi zvišanje investicijske olajšave in njeno širitev na vsa osnovna sredstva pri davku od dohodkov pravnih oseb in dohodnini.

Simona Purkat

Sledila je okrogla miza, kjer sta sodelovala tudi državni svetnik SDS Andrej POGLAJEN ter poslanec SDS Andrej HOIVIK.

Poslanec Andrej Hoivik je v sklopu aktivacije mladih poudaril pomen udeležitve mladih na volitvah. Glede podjetništva je izpostavil razbremenitev davkov in dejstvo, da mora država narediti vse v njeni moči, da je del enotnega evropskega trga in konkurenčna. Ne sme pa se tudi pozabiti na šolski sistem, vzpodbujati deficitarne poklice in kot samostojen predmet uvesti podjetništvo oziroma digitalizacijo v šolski predmetnik. Trenutni slovenski šolski sistem se preveč osredotoča na učenje na pamet in premalo na kritično razmišljanje.

Državni svetnik Andrej Poglajen je razložil pomen Državnega sveta, ki ni politično telo, ampak telo interesnih skupin (med drugim tudi gospodarstvo), kar pomeni, da se v politiko prinaša drugačen in svež pogled. Podjetniki predvsem potrebujejo odprte roke.

okrogla miza

Spletno uredništvo, M.V.

Vir: sds.si