Svetniške skupine SD, SDS in NaNo so danes 22. 3. ob 17.30 na občino Logatec vložile pobudo za krizno znižanje vseh cen komunalnih storitev za 15%.

O pobudi naj bi odločal občinski svet na dopisni seji. V kolikor bodo predlagani sklepi sprejeti bo znižanje veljalo do preklica epidemije.

Svetniške skupine predlagateljice tako predlagajo sprejem naslednjih sklepov:

  1. Za čas trajanja epidemije bolezni covid – 19, se znižajo vse cene komunalnih storitev v občini Logatec za 15%. Kot prvi mesec uveljavitve znižanja cen se šteje marec 2020. Kot zadnji mesec veljavnosti znižanja se šteje tisti mesec, v katerem bo Vlada RS oznanila konec epidemije.

  2. Sklep o znižanju cen komunalnih storitev velja za gospodinjstva in malo gospodarstvo, po kriterijih, ki veljajo za ukrep kriznega znižanja cen elektrike, ki ga vodi Ministrstvo za infrastrukturo.

  3. V kolikor znižanje ne posega v okvire nedovoljene državne pomoči po predpisih EU, velja znižanje tudi za vse ostale gospodarske subjekte na območju občine Logatec.

     

Svetniškim skupinam predlagateljicam se zdi pomembno, da v kriznih razmerah, ko se po samem končanju epidemije napoveduje tudi gospodarska recesija, da poskušajo že za vnaprej tako gospodarstvo, kot tudi gospodinjstva vsaj v majhnem delu razbremeniti, saj bo okrevanje tako splošne potrošnje, kot tudi zagon gospodarstva vsaj malce lažji.

Predlog so v imenu 9 svetnikov občinskega sveta podpisali:

  • Aljoša Peček za SD
  • Zoran Mojškerc za SDS in
  • Klemen Trpin za NaNo

Prav tako želijo svetniške skupine predlagateljice poudariti, da gre za zgleden primer sodelovanja, za dobrobit občanov, ne glede na ideološke razlike.

Gre za majhen korak, ki lahko veliko pripomore, sploh če bodo zgledu sledili tudi drugi.

Uredništvo