V Sindikatu policistov Slovenije so bili seznanili s primerom policista PU Novo mesto (PP Šentjernej), ki naj bi se v preteklih dneh okužil z nalezljivo boleznijo garje.

Garje dobil v postopku z migrantom

Policist naj bi se nalezel v postopku z ilegalnimi migranti. Inkubacijska doba traja od 2-6 tednov, prenaša pa se s tesnim telesnim stikom (koža-koža), zato se nam poraja vprašanje, ali so bili ustrezni ukrepi sprejeti pravočasno. Potrebno bo tudi zdravljenje celotnega kolektiva, kjer so se garje pojavile, prav tako se morajo izvesti vsi ukrepi za preprečitev nadaljnjega prenosa, kar pa naj nebi bilo storjeno.

Sindikat policistov Slovenije od Ministrstva za notranje zadeve zahteva naslednje odgovore:

– Ali je bil identificiran kliconošec nalezljive bolezni, za katero je zbolel policist ter kje se nahaja?
– Na kakšen način je prišlo do okužbe policista?
– Kakšne ukrepe je povzelo MNZ kot pristojno za varnost in zdravje pri delu v konkretnem primeru?
– Ali se je uvedlo zdravljenje celotnega kolektiva, kjer so se pojavile garje, skladno z navodili NIJZ?
– Ali ima policist priznano 100% bolniško odsotnost?
– Ali so bili izvedeni ukrepi skladno z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11)?
– Ali so bili preventivnih ukrepov deležni tudi njegovi družinski člani oz. osebe, s katerimi živi ter kdo nosi stroške?

Avtor M.G., prispevek je bil prvotno objavljen tukaj.