V Logatcu je bil prejšnji petek ustanovljen lokalni odbor podmladka Slovenske demokratske stranke SDM o čemer smo že poročali. Predsednik novo ustanovljenega odbora Borut Rupnik, pa je ta teden pristal tudi na krajši intervju.

  1. Najprej iskrene čestitke k izvolitvi. Ustanovili ste torej odbor SDM Logatec. Koliko mladih štejete?

Hvala za čestitke. Trenutno naš odbor šteje 6 članov, ampak intenzivno delamo na tem, da predstavimo program in ideje SDS-a čim večjemu številu ljudi, predvsem svojim vrstnikom. V svojih vrstah si želimo odločne, poštene in delovne mlade ljudi, ki mislijo s svojo glavo in zagovarjajo demokratične vrednote.  Smo domoljubi, spoštujemo pa tudi vse delovne ljudi, ki so v našo domovino prišli s čistimi nameni v želji po boljšem življenju.

2. Kakšni so cilji SDM Logatec?

Za sodelovanje v politiki smo se odločili, ker želimo dejavno vplivati na prihodnost in živeti v varni državi, ki vzpodbuja ugodno klimo za razvoj podjetništva. Želimo si, da bi se glas mladih bolj slišal. Za boljšo prihodnost je treba delati, ne le govoriti. Radi bi pridobili več dejavnih članov.  Na lokalni ravni bomo predlagali županu, da bi v Logatcu organizirali več koncertov in športnih prireditev. Menimo, da bi morali več sredstev vlagati v športno infrastrukturo, kjer bi se mladi lahko zbirali in družili.

V prihodnosti bi radi organizirali razna srečanja oz. delavnice, kjer bi uspešni podjetniki prenašali znanje in izkušnje na mlade.

3. Kakšne aktivnosti ste si zadali za naslednje leto, leto volitev?

Večina medijev je zaradi lastniške strukture naklonjena  predvsem levim strankam, zato nimamo veliko medijskega prostora. Zaradi neuravnoteženega poročanja osrednjih medijev resnica ne pride do ljudi.

V tem letu bomo bolj intenzivno delali na tem, da bomo povedali, da je vlada kljub koroni v tem mandatu zelo veliko naredila za ljudi.

Veliko več kot prejšnje vlade, ki si niso vzpodbujale gospodarstva in so denar namenjale neproduktivnim projektom in nevladnim organizacijam.   V času te vlade so bile izvedene  številne reforme, ki so pripomogle k visoki gospodarski rasti in zmanjšanju brezposelnosti, gradijo in obnavljajo se ceste, šole, vrtci, domovi za ostarele itn. Mesečne vozovnice za dijake in študente so bistveno cenejše, upokojenci pa imajo brezplačne vozovnice. Veliko denarja se namenja družinam, sredstva za socialne transferje pa so bolj pravično razdeljena. Več denarja bo za zdravstvo, gradijo se stanovanja za mlade družine. Država se modernizira, veliko se vlaga v debirokratizacijo, digitalizacijo in infrastrukturne projekte. Skratka- rezultati štejejo, ne prazne predvolilne obljube, in vlada ima kaj pokazati.

4. Kakšno je sodelovanje z OO SDS Logatec?

Z OO SDS Logatec bomo zelo aktivno sodelovali, se od njih učili in nabirali izkušnje. S predsednikom OO SDS Logatec, g. Zoranom Mojškercem se odlično razumemo. Želimo si, da bi postal župan logaške občine, saj vemo, da bo slišal in upošteval  tudi glas mladih. Idej in načrtov je res veliko. Ker država po novem namenja veliko več sredstev občinam, bo načrte marsikje lažje uresničiti.

5. Se boste povezovali in sodelovali s podobno mislečimi mladinskimi odbori?

Sodelovali in povezovali se bomo z Mlado Slovenijo, s katero imamo veliko  skupnih točk in delimo svetovnonazorsko prepričanje. Sodelovali pa bomo tudi z vsemi drugim odbori, ki so pripravljeni graditi boljšo Slovenijo.

Uredništvo, pogovor prvotno objavljen na e-maribor.si