Piše: Mitja Grmovšek

O lokalni in državni problematiki smo se pogovarjali z Zoranom Mojškercem, ki na listi SDS kandidira za poslanca Državnega zbora Republike Slovenije.

Zoran Mojškerc se je rodil januarja 1978. Po izobrazbi je diplomirani pravnik. Je poročen in oče štirih mladoletnih otrok. Zaposlen je na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Že kot najstnik se je začel zanimati za politiko, leta 2002 pa je naredil tudi naslednji korak in se včlanil v Slovensko demokratsko stranko. Z aktivnim delovanjem je začel zelo kmalu in leta 2003 je na povabilo takratne predsednice SDM Alenke Jeraj prevzel funkcijo vodje kabineta, kar je enako današnji funkciji generalnega sekretarja SDM. V podmladku je aktivno deloval do leta 2009, ko mu je potekel status mladinca, od takrat pa aktivno deluje v občinskem odboru SDS Logatec, sprva kot tajnik, od leta 2019 pa kot njegov predsednik. Od leta 2010 je tudi logaški občinski svetnik, v letih 2010–2014 in od 2019 pa tudi član nadzornega sveta Komunalnega podjetja Logatec.

Zoran Mojškerc. (foto: Osebni arhiv Zorana Mojškerca)

DEMOKRACIJA: Gospod Mojškerc, kaj vam pomeni pripadnost Slovenski demokratski stranki?

Mojškerc: Kot sem že povedal na lanskem srečanju Obljubljanske regijske koordinacije SDS v svoji predstavitvi kot evidentirani kandidat za poslanca, kandidiramo zato, da izboljšamo našo državo, in ker kot oče štirih mladoletnih otrok zanje želim, da živijo v strpni in mirni državi, kar so tudi vrednote, ki jih zagovarja naša stranka. Velik vrednotni potencial pa je tudi domoljubje, ki preveva našo stranko. Sam sem bil star 13 let in se končeval 7. razred osnovne šole, ko se je naša država osamosvajala. Ko sem od plebiscita naprej začel bolj spremljati politiko, sem bil ves navdušen nad proslavo ob razglasitvi samostojnosti. Očetu sem še danes hvaležen, da mi je takrat rekel: »Pa pojdiva na Trg republike pogledat, kaj se dogaja.« In ta ljubezen do domovine nas druži tudi v Slovenski demokratski stranki. Povsem normalno je, da imamo ljudje različna mnenja. Skozi zgodovino je bilo vedno tako in tudi vedno bo, ni pa normalno vnaprejšnje izključevanje kogarkoli. Tega naša stranka ni nikoli naredila.

DEMOKRACIJA: Kako je SDS prisotna v občini Logatec?

Mojškerc: Lahko bi rekel, da je stranka terensko v naši občini verjetno najmočnejša, saj imamo prek 110 aktivnih članov, v preteklem letu pa smo po dolgih letih odsotnosti znova vzpostavili aktiven odbor Slovenske demokratske mladine, kar pomeni, da so tudi mladi v naši občini prepoznali vrednote naše stranke kot tiste, za katere se je vredno tudi aktivno izpostaviti. Stranka je seveda tudi v občinskem svetu, sicer v opoziciji, vendar tudi v tej vlogi po mojem mnenju opravljamo dobro delo, saj opozarjamo predvsem na tiste stvari, ki jih občinsko vodstvo dela mimo občanov, veliko pa je problemov, ki jih niti ne obravnava.

DEMOKRACIJA: Kakšna občina je Logatec? Kaj bi izpostavili?

Mojškerc: Predvsem bi izpostavil, da je občina prežeta z neokrnjeno naravo, saj več kot 70 odstotkov njene površine predstavljajo gozdna zemljišča. Smo pa tudi občina, prežeta s kulturo, saj je toliko različnih društev in kulturniških združenj na tako majhnem območju zagotovo edinstveno. V zadnjih dveh letih to dejavnost sicer zavira epidemija, ob normalnem delovanju pa se skoraj vsak dan nekje v občini odvija kakšna zadeva. Nazadnje pa bi izpostavil, da je naša občina tudi zelo podjetniško naravna. Srčiko tega podjetništva predstavljata obe poslovni coni, ki se bosta v prihodnosti še širili, saj je občina zelo zanimiva tudi glede na prometni položaj. Imamo namreč tako avtocestno kot železniško povezavo, ležimo pa tudi na križišču severno-primorske, gorenjske, notranjske in osrednjeslovenske regije, kar nam zagotavlja velik potencial za razvoj.

 DEMOKRACIJA: Ste tudi občinski svetnik. Kako bi ocenili pomoč vlade občinam?

Mojškerc: Ukrepov je bilo seveda veliko, kot najpomembnejšega pa bi izpostavil ureditev financiranja občin z dvigom povprečnin. V preteklosti se je namreč dogajalo, da so vlade občinam samo nalagale stroške, na primer z višanjem plač zaposlenih javnih uslužbencev, med katere spadajo seveda tudi tisti, za katere mora plače zagotavljati občina. To so občinski uradniki in pa zaposleni v občinskih javnih zavodih (vrtci, knjižnice). Vendar se na drugi strani prihodek občin ni zvišal, kar pomeni, da so se odhodki za plače zviševali, hkrati pa so se morala zaradi tega znižati sredstva za investicije.

Veselje v občinah je prinesel tudi razpis za sofinanciranje vzgojno-izobraževalne infrastrukture, saj se je to področje v preteklosti zanemarjalo, objekti, v katerih vzgajamo in učimo naše bodoče generacije, pa so sčasoma postajali tudi neustrezni z vidika zagotavljanja najrazličnejših standardov, ki so za to področje predpisani.

 

DEMOKRACIJA: V Logatcu imate tudi izpostavo azilnega centra in sprejemate tudi begunce iz Ukrajine. Kakšno je vaše mnenje o tej problematiki?

Mojškerc: Mislim, da je ljudem treba pomagati po najboljših močeh, saj za vojno niso sami krivi in jim je bila vsiljena, podobno kot v devetdesetih letih na Balkanu. Od trajanja vojne pa je odvisno tudi število beguncev, ki jim bo Slovenija postala nov dom. Dolgotrajnost vojne namreč s sabo prinese tudi vprašanja, povezana z zaposlitvami starejših in s šolskim procesom, kar zadeva najmlajše, čemur bo v prihodnjih mesecih verjetno treba posvetiti posebno pozornost. Svetovna civilizacija si verjetno ne želi, da bi se ti ljudje zaradi odsotnosti življenjskih priložnosti, ki so nam dane, znašli na robu kriminala ali bili vanj pahnjeni. Če jim bo tudi pri nas omogočeno dostojno življenje, se bodo po končani vojni lahko brez skrbi vrnili domov in začeli obnavljati svojo domovino.

 DEMOKRACIJA: Kako ste sprejeli begunce Logatčani?

Mojškerc: Mislim, da smo Logatčani begunce iz Ukrajine sprejeli brez pomislekov, saj gre v tem primeru za osnovno humanitarno prvino, pomoč bližnjemu. Tudi v javnosti oziroma med ljudmi s katerimi se pogovarjam, ni čutiti nelagodja, kot je bilo ob vzpostavitvi azilnega centra leta 2015, ko se je zaradi nasprotovanja občanov moral na izredni seji sniti občinski svet. Vendar smo takrat s pogovori in z dogovorom dosegli, da ni prišlo do neke hujšega nasprotovanja, saj razumem potrebo države, da nekam pač mora umesti tak objekt, v Logatcu je bil že pripravljen. Tudi na splošno mislim, da z migranti ali z beguncu prebivalci Logatca niso imeli velikih problemov.

DEMOKRACIJA: Podajate se na parlamentarne volitve. Je to za vas velik izziv?

Mojškerc: Kandidatura za parlament seveda predstavlja precejšen izziv, je pa po drugi strani tudi logično nadaljevanje političnega udejstvovanja na lokalni ravni. Zdaj že tretji mandat opravljam funkcijo občinskega svetnika, predsedujem pa tudi lokalnemu odboru stranke v Logatcu. Ampak to so lokalne zgodbe, ko pa se enkrat podaš v državno politiko, če mi bodo seveda volivci dali svoj glas, da jih zastopam v parlamentu, stopiš v čisto drug svet, vsaj tako si predstavljam. Tudi javna podoba ne bo več anonimna in omejena na lokalno okolje, temu pa sledijo tudi nekatere spremembe v vsakdanjem življenju. Ja, je precejšen izziv, a dokler za mano stoji družina, ki me podpira, je vse lažje.

DEMOKRACIJA: Katere kraje obsega vaš volilni okraj? Kako bi ocenili ljudi v teh krajih?

Mojškerc: Okraj obsega občine Loška dolina, Bloke, Cerknica in Logatec, v njem pa živi približno 25.000 volivcev. Če pa prištejemo še otroke in mladoletnike, pa se številka dvigne na približno 30.000 prebivalcev, kar pomeni, da gre za enega večjih okrajev v naši državi. Iz preteklega sodelovanja z našimi krajani bi rekel, da gre za marljive, delavne in podjetne ljudi, saj je na tem delu države precej obrtnih con, podjetij in kmetij. Ljudi, s katerimi se pogovarjam, moti predvsem najrazličnejša birokratska navlaka, ki se je tekom desetletij nabrala in s katero imajo dnevno opravka, čeprav ti podatki potem ne koristijo nikomur.

Zoran Mojškerc. (foto: Polona Avanzo)

DEMOKRACIJA: Kako bo potekala vaša volilna kampanja?

Mojškerc: Poudarek moje volilne kampanje bo na osebnem stiku z volivci. V ta namen bomo pripravili več dogodkov, na katere bomo povabili tudi goste. Na njih bom po končanem formalnem delu v pogovoru z volivci podrobneje predstavljal svoj program, hkrati pa bom poslušal tudi njihove predloge, kako bi izboljšali vsakdanje življenje. Organizirali pa bomo tudi terensko kampanjo z volilnim vozilom in obiskovali ljudi, ki se bodo želeli z mano in mojo ekipo pogovoriti.

Prvotno objavljeno TUKAJ.