G. Černač, ob začetku pogovora vas prosim, da se na kratko predstavite našim bralcem.

Mož. Poročen. Že skoraj trideset let. Oče treh otrok. Postojnčan. Avtodomar. Trenutno minister.

V politiki niste novinec, ministrsko funkcijo ste zdaj opravljali drugič. Mandat ministrovanja, ki ga zaključujete ni bil lahek. V čem se razlikujeta področji na katerih ste delali – področje infrastrukture in prostora ter področje razvoja, strateških projektov in kohezije?

Pri infrastrukturi in prostoru je šlo večinoma za konkretne aktivnosti in projekte, pri področju razvoja in kohezijske politike pa gre za načrtovanje, koordinacijo med vsebinami posameznih področij in za zelo malo konkretnih aktivnosti.

Ob prevzemu mandata marca 2020 ste bili priča slabemu črpanju evropskih sredstev. Kako ste se lotili izboljšav in kateri so vaši najpomembnejši dosežki na področju kohezijske politike in črpanja evropskih sredstev?

Pred prevzemom mandata skoraj ni minil mesec, da se parlament ne bi ukvarjal s problematiko slabega črpanja evropskih sredstev. Imeli smo težave z informacijskim sistemom, zaradi česar nam je grozila celo zamrznitev črpanja. V zadnjih dveh letih se je ta agenda umaknila iz parlamentarnih razprav. Podvojili smo obseg uporabe evropskih sredstev. Bližamo se 80 %, do konca prihodnjega leta bomo uporabili vsa sredstva. Celo več. Zaradi novih projektov bo del sredstev za uspešen zaključek moral dodatno zagotoviti državni proračun. Slovenija je po dolgih letih pri uporabi sredstev iz evropskih skladov nad povprečjem EU in v zgornji tretjini držav, ki so pri tem najbolj uspešne. Imamo odlične obete za naprej, saj bo Slovenija do leta 2030 razpolagala s preko 10 milijardami evrov sredstev iz evropskih skladov.

foto: facebook

Nekaj let ste bili nepoklicni podžupan Postojne, vodili pa ste tudi Stanovanjski sklad občine Postojna. Kako gledate na tisto obdobje?

Veliko delo je bilo opravljeno v tistem času. Za številne projekte smo pridobili evropska sredstva: prenova Majlonta, ureditev trga pred OŠ Miroslava Vilharja, Notranjski muzej, telovadnica Hruševje, energetska prenova Zdravstvenega doma Postojna… Najpomembnejši projekt zame osebno in za ljudi pa je prenova celotnega vodovodnega sistema na Postojnskem in Pivškem, projekt vreden preko 40 milijonov evrov, ki je bil na mojo pobudo jeseni leta 2012 (takrat sem bil minister pristojen za infrastrukturo), poleg deset drugih projektov širom po Sloveniji, umeščen v vladne načrte za naprej.

Stanovanjski sklad je pa prav posebna zgodba. Ko mi je bilo ponujeno, da nekaj naredimo na stanovanjskem področju v Postojni in Pivki, so mi dejali, da se itak ne da storiti nič. Sredstev baje ni niti za vzdrževanje stanovanj.

Dokazali smo, da se da. V mojem mandatu so bili zgrajeni ali prenovljeni številni stanovanjski objekti  (Poljane, nekdanji »generalski« blok na Gregorčičevem drevoredu, nekdanji dijaški dom v Postojni, bivši samski dom SŽ, varovana stanovanja pri DU Postojna, stanovanjsko poslovni objekt ob Postojnski cesti v Pivki, celovita prenova stanovanjskih sosesk Kremenca 1 in 2…). Zadnja občinska najemna stanovanja v Postojni so bila zgrajena, ko sem vodil sklad. Od tega je minilo že skoraj 20 let.

Kandidirate v občinah Postojna in Pivka. Kje vidite potencial razvoja, izboljšav v omenjenih občinah?

Čaka nas še veliko dela, tako v Postojni, kot v Pivki. Postojno je potrebno okrepiti kot regijsko in gospodarsko-poslovno središče. Izboljšati je potrebno prometne povezave na območju, kjer je prioriteta obvoznica Pivka. Park Postojnske jame je potrebno odpreti ljudem, ga povezati z mestom in vzpostaviti kot nosilca regijskega turističnega povezovanja in razvoja ter opraviti številne druge naloge.

Večkrat slišimo, da samo skupaj lahko zgradimo Slovenijo, ki bo prijazna do vseh državljank in državljanov a kljub temu volilna udeležba v Republiki Sloveniji v primerjavi z ostalimi evropskimi državami ostaja nizka. Ljudje se pogosto ne določijo za odhod na volišče, saj menijo, da njihov glas ne bo imel vpliva. Zakaj torej na volitve?

SDS letos praznuje 33 let delovanja. Rezultati našega dela so vidni in preverljivi. Še posebej za zadnji dve leti. Zagotavljamo stabilnost. Razvoj. Odgovorno upravljanje države. Če želimo uspešno delo za ljudi nadaljevati tudi v prihodnje, pa potrebujemo podporo na volitvah. Samo s podporo na volitvah lahko še naprej vsi skupaj in vsak na svojem področju gradimo uspešno Slovenijo. In tukaj je pomemben vsak glas.

Uredništvo