Izstopi so posledica izključitve priljubljenega Ilirsko bistriškega župana Emila Rojca iz SD.

Ob izstopu iz SD so zapisali naslednje:

 

 

 

Zadeva: Izstop iz članstva Socialnih demokratov.
Spoštovani,
v Občinski organizaciji Socialnih demokratov Ilirska Bistrica smo bili z dopisom št.:12-12/2020-1-2 z dne 30.11.2020 s strani Nadzornega odbora Socialnih demokratov ( NO SD ) pozvani, da podamo mnenje na Predlog za izključitev Emila Rojca podan s strani Mladega foruma Socialnih demokratov ( MF SD ). V sklepu, ki ga je sprejelo razširjeno predsedstvo Občinske organizacije SD Ilirska Bistrica z dne 8.12.2020 smo soglasno nasprotovali predlogu za izključitev Emila Rojca, ki ga je podal MF SD. Kljub temu je NO SD dne 12.1.2021 sprejel sklep št.: 1-1/202-1, ki je v celoti v nasprotju s stališči Občinske organizacije SD Ilirska Bistrica. Kljub temu, da smo svoje mnenje utemeljili, se NO SD v svojem sklepu o izključitvi do večine naših navedb ni opredelil. Glede na postopanje NO SD je jasno, da Stranka socialnih demokratov, oziroma njen NO v postopku izključitve ni želel sprejeti svoje odločitve na osnovi dejstev, ampak je NO SD iskal zgolj formalni izgovor za izključitev Emila Rojca. Oziroma je, NO SD želel podati zgolj formalno pokritje za že v naprej sprejeto odločitev zaradi razlogov, ki jih vodstvo Socialnih demokratov ne želi priznati. Priznanje resničnih razlogov bi odprlo vprašanje demokratičnosti stranke oziroma bi obelodanilo, da so resnični interesi stranke SD v nasprotju z interesi občanov Občine Ilirska Bistrca in tudi širšega prebivalstva Republike Slovenije.
Na osnovi navedenega, je z včerajšnjim dnem iz stranke Socialnih demokratov nepreklicno izstopilo 16 članic in članov.
Med njimi so :
· predsednik Območne organizacije Osrednja Primorska
· podpredsednik Občinske organizacije SD Ilirska Bistrica
· vse svetnice in svetniki svetniške skupine SD v Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica
· predsednik Foruma starejših SD območne organizacije Osredje Primorske
· članice/člani predsedstva Območne organizacije SD Ilirska Bistrica(vsi razen enega člana) in članice/člani predsedstva Območne organizacije Osrednje Primorske(vsi razen enega člana)
Svetniška skupina SD v Občinskem svetu Občine Ilirska Bistrica tako ne obstaja več, vendar smo se dogovorili, da bomo ostali skupaj in še naprej delovali v dobrobit občank in občanov občine Ilirska Bistrica.

Uredništvo