Jutri 7.5. bo potekala izredna seja Občinskega sveta občine Logatec na temo prostorske problematike na OŠ 8 talcev, ki so jo zahtevali svetniki iz strank SDS, NaNo in SD.

Svetniki so namreč 9. aprila zahtevali sklic izredne seje, ki bi morala, po statutu občine biti v 15 dneh, se pravi bi morala potekati najkasneje 24. aprila, vendar je sklicatelj sklic seje zamaknil še za dodatna 2 tedna. Sklicatelji kot predlog rešitve predlagajo izgradnjo novega vrtca in s tem sprostitev prostora za širitev prostorov šole.

Občina je danes, en dan pred sejo, kot dodatno gradivo za sejo objavila dokument z naslovom Ocena potreb razvoja osnovnošolskega prostora v Logatcu z vidika natalitete in priseljevanja. Po hitrem pregledu študije je povsem upravičen očitek predlagateljev seje, da je pouk na šoli kvaliteten z vidika pedagoškega procesa. Zadeva je še toliko hujša, ker se je pokazala dodatna potreba po še 4 dodatnih razredih v Gorenjem Logatcu, poleg 10-ih, ki jih študija predlaga za Dolnji Logatec.

Na to temo je bil danes objavljen tudi prispevek na RTV Slovenija, ki si ga lahko ogledate tukaj.

Vsekakor bomo jutri spremljali sejo in vas obveščali o nadaljnjem poteku.

Uredništvo