Tako se začne zapis svetniške skupine Naša Notranjska v Logatcu. Zapis se nanaša na burno dogajanje na zadnji redni seji Občinskega sveta občine Logatec o katerem smo na našem portalu že POROČALI.

Kot sta za prispevek na sliki objave v današnjem Delu povedala občinska svetnika Zoran Mojškerc (SDS) in Aljoša Peček (SD), bi morali biti občinski uslužbenci zgled pri spoštovanju predpisov, na pa da se gre v zavestno in načrtovano kršenje gradbenih predpisov.

Zoran Mojškerc
Aljoša Peček

Župan Berto Menard, pa se je očitno postavil nad voljo občinskega sveta in si izid 10 ZA in 6 PROTI tolmači po svoje, čeprav Zakon o lokalni samoupravi jasno določa, da občinski svet sprejema odločitve z večino od opredeljenih glasov navzočih svetnikov. Pri tem se postavlja vprašanje zakaj je tolmačil da je bil prostorski načrt sprejet v 1. ko je zanj glasovalo le 5 svetnikov, nihče pa ni bil proti.

Dogajanje bo očitno zanimivo še naprej, kar bomo seveda spremljali.

Uredništvo