V občinski stavbi v Pivki je oddala kandidaturo za županjo kandidatka SDS Jana Gržinič (rojena Čančula).

«Pivka potrebuje prevetritev, saj ima istega župana že 20 let. Z dolgoletnim opravljanjem javne ali drugih funkcij človek izgubi zagnanost in izzive, delo postane preveč rutinsko,» je prepričana kandidatka, ki najavlja dostopno in ljudem prijazno občino, ki jo bo oklestila nepotrebne birokracije.

Kot županja bo občinsko dogajanje oblikovala in se v njem udejstvovala nenehno, ne samo v predvolilnem času. Enako velja tudi za sodelovanje z društvi in prostovoljnimi organizacijami. «Podpora župana svojim občanom nikakor ne sme biti zgolj volilni bonbonček,» poudarja Jana Gržinič.

Trenutne aktivnosti in utrip občine dobro pozna, saj je delovala in deluje v občinskih odborih, vaški skupnosti, svetu šole, Karitas, Kulturnem društvu Zagorje in društvu prijateljstva Most za druženja s pobrateno občino Durach iz Bavarske.

Kot zelo dobra dobra poznavalka lesne industrije z mednarodnimi izkušnjami in povezavami v tujini vidi v tem gospodarskem segmentu izjemno priložnost in zdi se ji nerazumljivo, da ga je dosedanji župan zapostavil:

«Vrnitev tradicije lesarstva prinaša investicije, delovna mesta in možnosti za razvoj občine.» 

Poslovno sodelovanje in obiski po svetu, srečanja v mednarodnem okolju, kulturna in jezikovna dinamika, ne nazadnje tudi strokovni napori v času gospodarske krize  – vse to je izbrusilo njen značaj in sposobnosti. Ima dobre pogajalske sposobnosti, je odzivna, dinamična in odločna.

Priznava, da je morala kot ženska za priznanje dobrega dela vedno vlagati več energije kot moški kolegi, a je to obrnila v svojo prednost: «Verjamem in podpiram ženske sposobnosti – intuicijo, usmerjenost k rešitvam, odprto komunikacijo.» S slednjo kandidatka, ki govori več tujih jezikov in je znana kot duhovita sogovornica, brez dvoma nima težav.

Pomembno se ji zdi, da župan ne le posluša, marveč tudi sliši ljudi, da je dojemljiv in živahen: «Župan se sicer lahko uči dejstev, a ne poseže med najboljše, če nima širokega obzorja, kulture duha in razgledanosti. To so moje vrline in temelj, zaradi katerega bom kot županja uspešna.»

Želi si nadaljevati začete projekte in reševati prihodnje izzive z novimi svetniki liste SDS, s celotnim občinskim svetom, občinsko upravo in vsemi občani. «Novo vizijo bomo v Pivki udejanjali povezani in skupaj!» obljublja Jana Gržinič.

Pri vložitvi kandidature jo je prišel podpreti tudi Zvonko Černač, poslanec SDS v Državnem zboru RS.

J.P.