Na seji občinskega sveta občine Logatec, ki se bo odvijala 21.6.2018, se bo med drugim odločalo tudi o podelitvi naziva ČASTNI OBČAN gospodu Janezu Komparetu.

V nadaljevanju citiramo celotno obrazložitev predloga:

»Janez Kompare živi in dela na Logaškem že blizu 30 let. S svojim ustvarjalnim delom je
odtisnil pomemben pečat v razvoju dveh naših župnij, koder je dodobra razgibal duhovno,
gospodarsko, socialno in družabno življenje v okviru krajevne in širše skupnosti občine
Logatec. Začetni zastavki segajo v Gorenji Logatec, kjer se je lotil preureditve župnišča,
prenove strehe na farni cerkvi in njene notranjščine ter obnove obeh podružničnih
cerkva…. Njegovi najpomembnejši naložbeni in vodstveni dosežki so vezani na izvedbo in
vodenje Medgeneracijskega centra Doma Marije in Marte in župnijskega Miklavževega
vrtca. Ker sta obe dejavnosti pod isto streho, prihaja do prekoristnih interakcij med najmlajšo in najstarejšo generacijo. V Jožefovi dvorani, največji galeriji v občini, se vrstijo številni kulturni dogodki, številna srečanja, predavanja, revije in tribune. Z družbeno in družabno odprtostjo povezuje nad 300 občanov – tudi na novo priseljene – ne glede na versko pripadnost in svetovno nazorsko prepričanje… Kot velik ljubitelj umetnosti in dober gospodar zgledno skrbi za premično in nepremično kulturno dediščino in nepremičnine nasploh. Velja skleniti to utemeljitev z ugotovitvijo, da je župnik Janez osmisli osrediščenje duhovnega, gospodarskega, družabnega in socialnega dela – vse v enem: cerkev, župnišče, veroučni in mladinski dom, Dom Marije in Marte… Kako bi lahko sicer lažje prihajali drug drugemu naproti! Zato se mu je zdela nadvse smiselna in smotrna umestitev nekdanjega doma na Griču med potrebe občestva, še posebej mlajšega in starejšega…«

Tudi v uredništvu se pridružujemo pobudi in jo pozdravljamo, ter upamo, da bo tudi občinski svet, prispevek gospoda Kompareta k razvoju Logatca, ocenil pozitivno ter mu podelil predlagano priznanje.

Uredništvo