Spomnimo, da je predsednik vlade Janez Janša nedavno na srečanju z voditelji EU dosegel velik uspeh in Sloveniji zagotovil neverjetnih 10,5 milijarde evrov, od tega 6,6 milijarde nepovratnih sredstev. Tako bo skupni obseg  sredstev za okrevanje in razvoj v prihodnjih letih, še posebej v prvih treh letih, zadosten. Vse to pomeni, da na prihodnje obdobje lahko zremo res z velikim optimizmom.

Spopadanje z epidemijo bolezni COVID-19 je močno vplivalo na gospodarsko aktivnost. Najtežje je bilo aprila, nato pa so se kazalniki gospodarske rasti začeli postopno izboljševati. Ob sproščanju zajezitvenih ukrepov se je začelo postopno oživljanje proizvodnje, izboljšujejo se tudi razmere na trgu dela.

V Sloveniji ima veliko zaslugo za to vlada Janeza Janše, ki je takoj po nastopu marca letos sprejela premišljene in strateško naravnane ukrepe. S tem je poskrbela za socialno varnost državljanov, ohranitev delovnih mest in preživetje podjetij.

Poleg ublažitve velikih socialnih stisk več kot 300 tisoč upokojencev, več deset tisoč študentov, samozaposlenih in velikih družin je bilo ohranjenih tudi več deset tisoč delovnih mest.

V prihodnost lahko zremo z optimizmom
Ukrepi po prvem koronskem svežnju zakonov so se izkazali za učinkovite, pomembno je tudi, da so slovenske javne finance stabilne, banke pa likvidne. O uspešnosti pri odzivu na epidemijo priča tudi podatek, da se je Slovenija na tem področju uvrstila na izjemno 7. mesto med več kot 160 državami sveta. Vse to nam priznavajo tudi mednarodni trgi. Slovenija je deležna visokih bonitetnih ocen, s tem pa tudi odličnih pogojev za zadolževanje. Država se je doslej za omilitev posledic epidemije zadolžila pod ugodnimi pogoji za 2,7 milijarde evrov. Kljub temu pa je vlada uspešno ohranila stabilen državni proračun. Prav zaupanje mednarodnih finančnih in poslovnih krogov kaže tudi na uspešnost ukrepov in napovedanih načrtov aktivnosti v jesenskih mesecih. Že leta 2021 pa bomo skoraj v celoti nadomestili posledice letošnje epidemije.

Predsednik vlade Janez Janša med pogajanji v Bruslju. (Foto: Vlada RS)

Hkrati spomnimo, da je predsednik vlade Janša nedavno na srečanju z voditelji EU dosegel velik uspeh in Sloveniji zagotovil neverjetnih 10,5 milijarde evrov, od tega 6,6 milijarde nepovratnih sredstev. Tako bo skupni obseg  sredstev za okrevanje in razvoj v prihodnjih letih, še posebej v prvih treh letih, zadosten. Vse to pomeni, da na prihodnje obdobje lahko zremo res z velikim optimizmom.

Uredništvo, prvotno objavljeno tukaj.