Novela Zakona o vodah med drugim prinaša tudi varovanje ustavne pravice dostopa do kakovostne pitne vode, saj na eni strani zagotavlja večjo zaščito vodnih virov in priobalnega pasu, na drugi strani pa pomembno povečuje sredstva za poplavno varnost.

Poleg zgoraj navedenega novela prinaša tudi večjo poplavno varnost, saj bo država s pomočjo novega zakona povečala sredstva za povečanje poplavne varnosti. Tako bo država v primeru sprejetja novele namenila dodatnih 17 milijonov evrov za vzdrževanje in sanacijo vodotokov, kar bo doprineslo k večji poplavni varnosti.

Predlagana novela Zakona o vodah ureja tudi gradnjo na priobalnih območjih, kjer bo le-ta v primeru ogrožene poplavne varnosti onemogočena, s tem pa bodo zaščiteni tudi viri pitne vode. Poleg tega bo mogoče po novem na priobalnih območjih graditi samo še enostavne objekte javne rabe – otroška igrišča, športna igrišča in čolnarne. Pri tem bo potrebno tudi upoštevati, da novogradnja ne bo smela omejevati dostopa do vode.

Odločanje o morebitnih gradbenih posegih na območju priobalnega pasu bo z novim zakonom prešlo pod okrilje strokovnjakov iz direkcije za vode. Vlada tako ne bo več imela pravice določati izjem, o pobudah občin bo v celoti samostojno odločala stroka, kar kaže na dejstvo, da vlada zmanjšuje svoje pristojnosti in ne povečuje, kar ji nekateri nasprotniki novele zakona očitajo.

Ministrstvo za okolje in prostor je zato prepričano, da vsi tisti, ki si želijo čisto pitno vodo in ohranjeno naravo, bodo v nedeljo, 11. julija 2021 na referendumu oddali svoj glas ZA novelo zakona.

Uredništvo