Vlada Republike Slovenije je pripravila osem protikoronskih paketov, s katerimi je pomagala prebivalstvu in gospodarstvu pri spopadanju s posledicami epidemije covida-19. V okviru posveta z volivci v okviru stranke SDS so prejemnike anket med drugim vprašali, ali so tudi oni prejeli pomoč. Pritrdilnih je bilo 65 odstotkov odgovorov, medtem ko je 35 odstotkov vprašanih označilo, da pomoči niso bili deležni.

V Slovenski demokratski stranki cenijo vaše mnenje, zato so se letos že tradicionalno na vas obrnili s posvetom z volivci, kjer ste lahko izrazili svoje mnenje glede aktualnih političnih zadev v Sloveniji. “Vedno smo znali prisluhniti Vašemu mnenju, zato smo bili veseli vsakega izpolnjenega Posveta z volivci,” pojasnjujejo. Letos so prejeli več kot 27 tisoč izpolnjenih vprašalnikov. Vaši odgovori nam pomenijo veliko in bodo predstavljali odločilno vodilo pri našem delu za skupno dobro.”

V prvem vprašanju so naslovili vprašanje, ali ste v letu 2020 prejeli pomoč Vlade Republike Slovenije za blaženje posledic epidemije. Vlada pod vodstvom Janeza Janše je v letu 2020 v protikoronskih paketih pomagala socialno najbolj ranljivim, gospodarstvu, turizmu, študentom, družinam in ni pozabila na nikogar. Ena izmed takih pomoči, v katero so bili zajeti vsi državljani in državljanke s stalnim prebivališčem v Sloveniji, je bila turistični bon.

Vir: SDS

Nekaj več kot 65 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da so bili deležni pomoči vlade za blaženje posledic epidemije, medtem ko jih je nekaj manj kot 35 odstotkov odgovorilo, da pomoči niso bili deležni. Rezultati posveta so zanje zelo pomembni, saj tako pridobijo vaše mnenje, ki bo vplivalo na naše odločitve in stališča v prihodnje. “V želji po čim bolj relevantnih rezultatih smo vsak vprašalnik skrbno prebrali, pregledali, preučili in ga arhivirali, saj Vaše mnenje šteje!” so še dodali.

SDS si že nekaj let prizadeva, da usliši želje prebivalcev
Slovenska demokratska stranka si že nekaj let prizadeva za pridobitev mnenj vseh prebivalcev Slovenije in so ena redkih strank, ki posvet z volivci redno izvaja posvet z volivci. Vsekakor je pomembno, da vsaj ena stranka ceni mnenja državljanov in preverja stališča volivcev o stvareh, ki so zaznamovale predhodno leto in o predlogih za usmeritve v prihodnjem letu.

Slika je simbolična (Foto: Pixabay)

V zadnjih dveh letih so se na ta način že štirikrat posvetovali z volivci o nekaterih najpomembnejših vprašanjih. Ker je bil odziv izjemen, so s posvetom nadaljevali tudi letos. “Vaše mnenje bo predstavljalo odločilno vodilo pri našem delu za skupno dobro. Hvala, ker skupaj dokazujemo, da zmoremo.” Na račun poslanih vprašalnikov so v stranki leta 2018 in 2019 prejeli več kot 50 tisoč odgovorov na zastavljena vprašanja, kar nakazuje, da tudi državljani pozdravljajo takšen način komuniciranja.