Foto: Matija Sušnik/Državni zbor

Poslanci in poslanke devetega sklica Državnega zbora so na današnji ustanovni seji, ki jo vodi najstarejši poslanec Miroslav Gregorič, začeli delo. Uvodoma so imenovali mandatno-volilno komisijo, ki se bo sedaj sestala in preverila, ali vsi poslanci in poslanke izpolnjujejo pogoje za potrditev mandatov. O potrditvi mandatov bo nato odločal Državni zbor, s čimer bo novi sklic ustanovljen.

Po nagovorih dosedanjega predsednika DZ Igorja Zorčiča in predsednika republike Boruta Pahorja so novoizvoljeni poslanci imenovali mandatno-volilno komisijo. Vodila jo bo poslanka Gibanja Svoboda Janja Sluga, podpredsednica pa bo Alenka Jeraj iz Slovenske demokratske stranke. V Mandatno-volilni komisiji so sicer zastopane vse poslanske skupine.

Novoustanovljena komisija ima prav v tem trenutku svojo sejo, do zaključka seje pa poteka prekinitev plenarne seje.

Mandatno volilna komisija bo pregledala poročilo o izidu volitev, potrdila o izvolitvi vseh poslancev ter morebitne pritožbe kandidatov ali predstavnikov list zoper odločitve volilne komisije, ki bi lahko vplivale na potrditev mandatov. Ob tem se bodo po nekaterih napovedih ukvarjali tudi z vprašanjem, ali lahko poslanec madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath znova zasede poslanski stolček. NA MVK sta se namreč obrnila pripadnika madžarske manjšine, ki sta opozorila, da Horvath še vedno opravlja funkcijo predsednika sveta Pomurske madžarske samoupravne narodne skupnosti, čeprav je funkcija nezdružljiva s poslansko.

Foto: Matija Sušnik/Državni zbor

O potrditvi poslanskih mandatov bo nato na podlagi poročila MVK dokončno odločil DZ, ki se bo znova sestal ob 13.35. V skladu s parlamentarnim poslovnikom DZ o nespornih mandatih odloča skupaj, o vsakem spornem pa posebej. Poslanec, katerega mandat je sporen, o potrditvi svojega mandata ne sme glasovati. Ko bodo poslanci potrdili svoje mandate, bo deveti sklic DZ tudi uradno ustanovljen, dosedanjemu pa bo mandatna doba prenehala.

Uredništvo