Kmetijsko gozdarski zavod Nova Gorica vabi vse zainteresirane, da se udeležijo predstavitve dveh javnih razpisov iz Programa Razvoja Podeželja (PRP) 2014-2020:

– 11. javnega razpisa za podukrep 4.1 »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe«;

– 5. javnega razpisa za podukrep 4.2 »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019«.

  1.  javni razpis za podukrep 4.1 »Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2019, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe« omogoča pridobitev finančnih sredstev za nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme, ureditev trajnih nasadov z vidika uvajanja tržno primernejših sort in izboljšanja tehnologije pridelave, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup in postavitev namakalne opreme, ki je lahko samostojna naložba. Odprt je do 29. 5. 2019.
  2.  javni razpis za podukrep 4.2 »Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2019« je namenjen ureditvi objektov in nakupu opreme za namen predelave kmetijskih proizvodov ali trženja kmetijskih proizvodov. Odprt je do 29. 5. 2019.

Predstavitev bo v Krpanovem domu, Prečna ulica 1., Pivka v ponedeljek 4.3.2019, ob 17. uri.

Uredništvo