Zbiranje je dovoljeno članom največ treh gospodinjstev, če se pred tem testirajo s hitrim testom za samotestiranje.

24., 25. in 31. decembra 2021 ter 1. januarja 2022 je dovoljeno zbiranje skupini oseb, če gre za člane največ treh gospodinjstev.

Tako zbiranje je dovoljeno pod pogojem, da vse osebe, starejše od šest let, pred zbiranjem opravijo testiranje s presejalnim testom HAG za samotestiranje.

Zaostritev pogojev izvajanja kulturnih dejavnosti

Spremembe glede pogoja testiranja za uporabnike storitev, omejitve pri dovoljenem številu udeležencev na javnih kulturnih prireditvah in spremembe pri uporabi zaščitne maske pri nastopajočih na vajah za javno kulturno prireditev

Sprememba odloka določa, da je na javnih kulturnih prireditvah dovoljeno največ 750 udeležencev. Posebej se dodaja, da uporaba zaščitne maske ni obvezna tudi za nastopajoče na vajah za javno kulturno prireditev.

Obenem se krajša veljavnost dokazila testiranja za uporabnike storitev, in sicer se kot izpolnjen pogoj testiranja šteje dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, ali testa HAG, ki ni starejši od 24 ur od odvzema brisa.

Veljavni pogoji in omejitve izvajanja kulturnih dejavnost in kolektivnega uresničevanja verske svobode so objavljeni na strani Izvajanje kulturnih dejavnosti in Uresničevanje verske svobode.

Uredništvo