Aleksander Jevšek iz kvote SD, še pred kratkim župan Murske Sobote, je prepričal pristojna parlamentarna odbora in prestal zaslišanje za ministra brez listnice za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. V svoji predstavitvi je poudaril, da bo morala Slovenija izkoristiti vsa nepovratna in povratna sredstva za razvojni preboj, in napovedal pripravo dokumentov za izvajanje kohezijske politike.  

Zoran Mojškerc

Poslanec SDS Zoran Mojškerc ga je med zaslišanjem opomnil, da je v svoji predstavitvi zanikal postavke koalicijske pogodbe. Tam je namreč navedeno, da je nacionalni program za okrevanje in odpornost treba spremeniti, Jevšek pa je povedal, da tega ne bo storil. Mojškerca je še zanimalo, kako kandidat za ministra vidi problem medresorskega usklajevanja za posamezne projekte, kar je bila velika ovira v preteklosti. Aleksander Jevšek je odgovoril, da je program za okrevanje in odpornost treba preveriti in uskladiti z aktualnimi razmerami. O medresorskem usklajevanju pa, da je kot župan izredno dobro sodeloval z ministrom Boštjanom Koritnikoms katerim so župani mesečno odpirali pomembne teme za lokalno samoupravo. Ob tem se je Jevšek ministru Koritniku tudi javno zahvalil.

Poslanca Antona Šturbeja iz vrst SDS je zanimalo, kako bo Jevšek sodeloval z lokalnimi skupnostmi in kako bo omogočil čim boljše črpanje evropskih sredstev. Sam prihaja iz Kozjanskega in opaža, da so obmejne občine, še posebne tiste na meji s Hrvaško, slabo razvite in zapostavljene. Motijo ga tudi številne študije, ki se izvajajo že leta in leta za drag denar, rešitev pa ni od nikoder. Omenil je tudi vrzel v šolstvu, saj je preveč administrativnega, družboslovnega kadra, v turizmu in proizvodnji pa vlada pomanjkanje primernih profilov. Predlagal je, da bi ljudi usposobili za delo v proizvodnji s pomočjo evropskih sredstev. V izobraževanje pa bi lahko vključili tudi številne upokojence, ki si še želijo delati. Ob tem je Šturbej opozoril na beg mladine iz teh krajev. Po njegovih besedah bi bilo dobro tudi na  tem področju kaj narediti.  

Jevšek je povedal, da se problematike obmejnih občin zaveda. Kot nekdanji župan pa tudi sovraži številne zahteve po raznih, včasih tudi nesmiselnih študijah. Tudi pokojninska in kadrovska problematika mu nista tuji, ampak to sodi v področje ministra za delo ali šolstvo.  

Poslanca Franca Rosca iz vrst SDS, izvoljenega v volilnem kraju Velenje, je zanimalo, kakšen odnos ima kandidat za ministra do črpanja nepovratnih sredstev za znanstvene raziskave na tehničnem področju. Naše fakultete imajo namreč, po njegovih besedah, zastarelo opremo. Kandidat Jevšek mu je pritrdil in povedal, da brez znanja ni razvoja. Na Roščevo vprašanje, ali bodo po njegovem mnenju sredstva za prestrukturiranje premogovnih regij zadoščala, pa je Jevšek odgovoril, da tega ne ve. 

Sicer pa je Jevšek v svoji predstavitvi povedal, da bo učinkovito razvojno programiranje mogoče doseči z oblikovanjem nove strategije razvoja Slovenije, vanjo bi sam vključil vse deležnike, ter s pametnim, transparentnim in poštenim upravljanjem evropskih sredstev v prave razvojne prioritete.

Uredništvo, naslovna fotografija STA