Še teden dni nas loči do 1. septembra, dneva ko po počitnicah svoja vrata na široko ponovno odpirata šola in vrtec.

Po počitniškem obdobju, ki za marsikoga pomeni malce drugačen tempo, tudi otroci so deležni brezskrbnih dni, je povratek med vrstnike zagotovo prijetno pričakovanje. V želji, da se bodo naši otroci v razredih in skupinah dobro počutili, so bili poletni meseci tudi priložnost za nekatera obnovitvena dela.

  • S septembrom bo v Postojni z delovanjem začel novozgrajeni vrtec Škratek, v njem bo deset oddelkov, dva oddelka bosta namenjena otrokom s posebnimi potrebami. Ob vrtcu je poskrbljeno za varno prometno ureditev in 15 parkirnih mest ob dveh vhodih v vrtec.
  • V prostorih prejšnje enote Škratek, v tako imenovani stari porodnišnici so prostori začasno preurejeni za potrebe programa nižjega izobrazbenega standarda, ki ga izvaja Osnovna šola Miroslava Vilharja. Prostorsko stisko omenjene šole se bo to šolsko leto dodatno reševalo tudi z vzpostavljenimi dodatnimi prostori, ki so za višje razrede urejeni v prostorih Ljudske univerze Postojna.
  • Poleg novih vrtčevskih oddelkov v enoti Zmajček, ki sta zaživeli proti koncu prejšnjega vrtčevskega leta, se je to poletje obnovilo sanitarije v pritličju vrtca.
  • V septembru bodo za dodatno varnost in omejen dostop na parkirišča neposredno pred vhodom šole, kjer se zadržuje največ učencev, pred Osnovno šolo Antona Globočnika nameščene zapornice.
  • Na podružnični šoli Studeno je obnovljen prostor kuhinje in telovadnice.
  • Na podružnični šoli Planina so na šolskem igrišču nameščeni novi rokometni goli.
  • Preostala vzdrževalna dela so bila izvedena tudi v podružnični šoli Bukovje, OŠ Miroslava Vilharja in OŠ Antona Globočnika ter v Vrtcu Postojna.

Na območju šolskih in vrtčevskih okolišev velja znova opomniti na prometni režim in izpostaviti skrb za varnost naših otrok. Pred začetkom novega šolskega in vrtčevskega leta torej ne bo odveč vnovičen poziv k previdnosti, k skrajno odgovornemu, tudi trajnostno usmerjenim načinom prevoza otrok v šolo in vrtec.

Starši in skrbniki, spodbujajmo hojo, sicer pa se izogibajmo prevozu otrok neposredno do vhodov šol in vrtcev. S tem se bomo izognili jutranji gneči na cestah in parkiriščih v bližini šol in vrtcev, predvsem pa poskrbeli za varnost, saj je okolica teh objektov običajno mesto, kjer se pred začetkom in po koncu pouka številčno zadržujejo naši nasmejani in razigrani otroci.

Spletno uredništvo
Vir: Občina Postojna