Zakaj nekateri ponovno želijo na vse pretege nazaj levo vlado, postaja vse bolj jasno. V luči tega tudi nekateri protestirajo in navajajo kako imamo diktatorsko vlado ter kako ljudje težko živijo v teh časih. Ozadje vsega tega je denar, ki so ga nekateri NVO-ji prejemali v času levih vlad in katerih dejanski namen ni nevladno udejstvovanje ampak vlado v senci levih vlad.

Več kot zgovorne so tako številke, ki kažejo kam in koliko so leve vlade nakazovale v letih 2009 do 2019.

Foto: Nova24TV

Kar 5000 prejemnikov nevladnih organizacij (NVO) je iz proračunov ministrstev in vladnih služb v obdobju med vključno 2009 in 2019 prejelo in posrkalo neverjetnih 706.141.121 evrov! To je skoraj enkrat več, kakor je bilo v istem obdobju namenjenega in izplačanega neposredno družinam za starševske dodatke, pomoči ob rojstvu otroka, dodatke za veliko družino in dodatke za nego otroka – tega denarja je bilo za vse naštete namene skupaj SAMO 367.135.686 evrov! 

 Od omenjenih 706.141.121 evrov, ki so jih v desetih letih dobili in porabili NVOji v Sloveniji,  je 70.481.020 evrov med letoma 2009 in 2019 dobilo 20 nevladnih organizacij z deklarirano levičarsko agendo! In če razčlenimo še naprej, je od tega je šlo kar 46.308.134 evrov tistim NVO-jem, ki so bile registrirane na naslovu Metelkova 6 v Ljubljani! 

 Medtem pa je bilo za vzdrževanj in gradnjo študentskih domov med letoma 2009 in 2019 namenjenega okoli polovico manj denarja: 35.672.609 evrov, še manj proračunskega denarja pa je bilo v istem obdobju namenjenega za prenove domov za starejše in sicer 31.841.020 evrov – s tem denarjem pa seveda ni bilo mogoče zgraditi nobenega novega doma za starejše, čeprav so bile novogradnje za ostarele slovenske državljane že tedaj »krvavo« nujne…  

Foto: Nova24TV

Vir: Nova24TV