• Danes je Državni zbor RS sprejel dvig povprečnin za občine, kar se je doreklo že v koalicijski pogodbi. Toliko bodo dobile posamezne notranjske občine:
OBČINA število prebivalcev zvišanje povprečnine povprečnina veljavna (589,11) povprečnina nova (623,96)
Bloke 1.567 54.610 € 923.135 € 977.745 €
Cerknica 11.625 405.131 € 6.848.404 € 7.253.535 €
Ilirska Bistrica 13.290 463.157 € 7.829.272 € 8.292.428 €
Logatec 14.232 495.985 € 8.384.214 € 8.880.199 €
Loška dolina 3.797 132.325 € 2.236.851 € 2.369.176 €
Pivka 6.176 215.234 € 3.638.343 € 3.853.577 €
Postojna 16.363 570.251 € 9.639.607 € 10.209.857 €
SKUPAJ 67.050 2.336.693 € 39.499.826 € 41.836.518 €

Skupno se bo tako v občinske proračune notranjskih občin nateklo nekaj manj kot 2.5 milijona EUR.

Dvig povprečnin za vse občine v Sloveniji skupaj znaša za cca. 73 milijonov EUR. Glede na to, da bo vlada zmanjšala sredstva za obnovo dvorca Brdo, za potrebe predsedovanja Slovenije EU, iz 40 na 10 milijonov EUR, skoraj ni dvoma, da bo uspela prihranke v potrebni višini najti v okviru proračuna za letošnje leto.

Izsek iz govora predsednika vlade Janza Janše ob sprejemanju dviga povprečnin:

Foto: spletna stran SDS

“Se pravi z njim dvigamo tudi povprečnine za občine, ki so roko na srce v času te epidemije odigrale izjemno pomembno vlogo, veliko stvari, ki so omogočile, da je življenje kolikor toliko potekalo normalno, kjer vseh teh omejitev, je rezultat dobrega delovanja lokalne samouprave oziroma pravilnih odločitev na občinskem nivoju. In se županom in vsem, ki so bili vključeni v to aktivnost v razmerah, s kakršnimi se prej nikoli še soočali, še enkrat iskreno zahvaljujem. Ta sredstva, ki jih bodo dobili s pomočjo višjih povprečnin niso sredstva za odpravljanje posledic korone, to so sredstva, ki jih občine potrebujejo za normalno življenje, dočim – bomo skušali v nadaljevanju – vse stroške, ki so občinam nastali zaradi spopada z epidemijo, v okviru danih realnih možnosti, seveda nasloviti posebej.”

Uredništvo