Od 1420 pregledov samo 141 prekrškov in izrečenih kazni za 68.400€

V prejšnjem tednu je bilo skupno število opravljenih nadzorov zdravstvenega inšpektorata v zvezi z obvladovanjem COVID-19 1420, izrečenih je bilo 141 prekrškovnih sankcij v skupni vrednosti 68.400 evrov.

Policija zdravstvenemu inšpektoratu predala 7882 prijav

Od 20. 3. 2020 do 26. 10. 2020 je Policija prejela 3027 prijav o kršitvah vseh odlokov, pristojnemu prekrškovnemu organu – Zdravstvenemu inšpektoratu pa je skupno podala 7882 predlogov zaradi kršenja odlokov, obravnava pa tudi tri kazniva dejanja po 177. členu kazenskega zakonika (KZ-1). Iz stolpcev 4 in 5 so razvidne kršitve iz stvarne pristojnosti Policije po določilih Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (PKP5), za katere je bila izrečena globa (plačilni nalog, hitri postopek).

Policija je tudi nadzorni in prekrškovni organ za ugotavljanje (ne) spoštovanja ukrepov, opredeljenih v Odlokih, in sicer:

  • Odlok o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi in

–     Odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

V oktobru so podali 659 opozoril in samo 45 kazni!

DATUM UKREPA Število krajev, kjer je bila izvedena kontrola Prejete prijave o kršitvah odloka Lastne ugotovitve  o kršitvah odloka Opozorilo ali ukaz po ZNPPol ali ZNB (PKP5) Prekrškovni postopek po ZNB (PKP5) Prekršek po 22.čl. ZJRM-1 Kaznivo dejanje po 177. čl. KZ-1 Predlog na ZIRS po Odloku
20. 3. – 31. 3. 6.775 150 365 239 1 0 258
1. 4. – 30. 4. 113.894 2147 7414 4823 71 0 6104
1. 5. – 31. 5 68.806 237 679 438 16 0 595
1. 7. – 31. 7. 36.967 37 128 299 0 2 30
1. 8. – 31. 8. 33.292 28 8 8 0 1 12
1. 9. – 30. 9. 32.988 47 42 57 0 0 67
1. 10. – 26. 10. 38.601 381 1.327 659 45 13 0 816
SKUPAJ 331.323 3.027 9.963 6.523 45 101 3 7.882

 

Uredništvo