V bistriški občini so zaključili z odstranjevanjem odpadkov, ki so posledica nezakonitih migracij. Prva dva računa za stroške čiščenja je država že poravnala. Ker je ukrep vlade o finančni pomoči občinam, ki se soočajo z odvrženimi odpadki migrantov, veljal le do konca novembra, na Občini Ilirska Bistrica upajo, da bo podaljšan tudi v naslednje leto, saj se pojavljajo vedno nova divja odlagališča.

03 V Bistriški občini čistijo odpadke migrantov3

Prva faza čiščenja, ki je potekala v septembru, je zajemala odstranjevanje odpadkov na lokacijah na območju Kočanije, Jelšan, Dolenj in Podgrada. V drugi faza čiščenja so bila sanirana področja Šembij, Koritnic, Mašuna, Sviščakov, Podgrada, Staroda, Račic, Industrijske cone Plama, Jelšan in Harij. V naslednjih fazah čiščenja pa so sanirali še divja odlagališča na Gomancih, v Zabičah, Sabonjah, Zajelšju, Harijah, Dolenjah, Jelšanah in na območju proti Sviščakom.

Za prvo fazo čiščenja odpadkov, ki so jih za seboj pustili migranti, je Občina Ilirska Bistrica prejela nakazilo v višini  571 EUR; druga faza čiščenja pa je stala 2777 EUR. Za zaključni fazi sanacije divjih odlagališč pa je občina na državo naslovila zahtevka v višini 7696 EUR in 6558 EUR.

Delavci Javnega podjetja Komunala, d. o. o., Ilirska Bistrica so na skupno 65 lokacijah v bistriških gozdovih pobrali dobrih 10 ton odpadkov, ki so jih pripeljali v Zbirni center Globovnik, kjer so jih ustrezno ločili v posebne zabojnike.

S čiščenjem odlagališč zadovoljni tudi lastniki zemljišč

Z uspešno izpeljano sanacijo divjih odlagališč pa niso zadovoljni le na Občini Ilirska Bistrica, ampak razvoj dogodkov veseli tudi lastnike zemljišč, kjer so prebežniki pustili svoja oblačila in ostale odpadke.  »Iskreno se zahvaljujem Občini Ilirska Bistrica, JP Komunala, d. o. o., Ilirska  Bistrica in Policijski postaji Ilirska Bistrica, da so se hitro odzvali in je moje zemljišče znova čisto. Če njih ne bi bilo, bi te smeti ostale na parceli. Medvedi, lisice in divjad bi odpadke raznesli naokrog, plastična embalaža pa bi ostala in onesnaževala okolje. Smeti na mojem zemljišču sem odkril konec avgusta in zelo me veseli, da je sedaj že vse počiščeno,« je uspešno intervencijo vseh deležnikov pohvalil  Darko Adam iz Koritnic.

Evidentiranje novih odlagališč že poteka

Pri odkrivanju novih lokacij odpadkov Občini Ilirska Bistrica pomagajo lovci, gozdarji, planinci in ostali občani. Trenutno je znanih 30 lokacij na področju celotne občine od Brkinov, Gomancev, Sviščakov, Podgrada in Staroda do Velike in Male Bukovice. Ko bo vlada sprejela novo uredbo o sofinanciranju čiščenja divjih odlagališč, bodo posebej za to usposobljeni delavci JP Komunala pričeli s čiščenjem novih lokacij.

Občina Ilirska Bistrica poziva občane, naj fotografije odlagališč z GPS koordinatami pošljejo na naslov: [email protected] s pripisom Zadeva: Divje odlagališče ali vlom v objekt.

Foto in besedilo: www.ilirska-bistrica.si

Uredništvo