Najrazličnejši šolski pripomočki so že našli svoja mesta v učilnicah slovenskih šol in marsikateremu staršu se verjetno zdi, da so seznami šolskih potrebščin vsako leto daljši. Kljub temu bi lahko nanje dodali še en predmet, ki lahko v izjemnih primerih lahko celo reši otrokovo življenje. Gre za kolesarsko čelado, ki lahko znatno zmanjša tveganje za poškodbe glave v primeru padcev in prometnih nesreč. Program Varno na kolesu nenehno izpostavlja pomembnost kolesarske čelade, letos pa bo sporočilo o varnosti v prometu in spoštovanju cestnoprometnih predpisov širilo 10.000 učencev iz 120 slovenskih osnovnih šol, ki so se prijavile na razpis Varno na kolesu.

Več kot polovica anketiranih staršev ne pozna zakonskih določil glede uporabe čelade.

V spletni anketi se je starše povprašalo, do katerega leta je nošenje čelade glede na slovensko zakonodajo obvezno. Mnenja so bila precej deljena, saj več kot polovica anketirancev ni poznala pravega odgovora. Slaba tretjina staršev meni, da je nošenje čelade obvezno do 14. leta, kar je bilo do nedavno sicer res, vendar pa so leta 2016 stopile v veljavo spremembe zakona o pravilih cestnega prometa. Nošenje čelade je tako obvezno do 18. leta.

Preverili se je

tudi, ali starši sami nosijo kolesarsko čelado, ko sedejo na kolo. Tudi tu so bili odgovori deljeni, saj jih polovica nosi čelado, polovica pa ne. Ko se z otroki odpravljamo na kolo, ne smemo pozabiti, da so najmlajši izjemno dojemljivi ter posnemajo dejanja in obnašanje odraslih. Prav zato jim moramo biti starejši v vzor ter jih usmerjati in pojasniti, kako skrbimo za varnost v prometu.

Vzpodbuden je rezultat vprašanja, ali starši svoje otroke spodbujajo k nošenju čelade. Velika večina anketirancev se namreč zaveda pomena čelade in svoje otroke opominja, naj si jo nadenejo. Pri uporabi čelade moramo biti pozorni, da je ustrezne velikosti in da je trdno nameščena na glavi z zapetimi trakovi. Do 18. leta je nošenje kolesarske čelade obvezno, priporočljivo pa je tudi za vse ostale kolesarje, saj lahko znatno zmanjša poškodbe glave v primeru nesreče.

S programom Varno na kolesu do prijetnih kolesarskih izkušenj

Program Varno na kolesu se je v svojo osmo sezono zapeljal v duhu aktivnega ozaveščanja o trajnostni mobilnosti in pomenu gibanja. V sklopu Evropskega tedna mobilnosti je 11 slovenskih osnovnih šol, ki so prejele naziv ambasadorke varnega kolesarjenja, izvedlo številne kolesarske aktivnosti, kot so kolesarski izleti, poligoni, organizirani prihodi v šolo s kolesom ali peš. Na ta način so šole spodbujale uporabo okolju prijaznejših prevoznih sredstev tudi v lokalnih skupnostih, najmlajši pa so aktivno prispevali k širjenju sporočila o trajnostni mobilnosti in varnosti v prometu.

Osmo leto programa Varno na kolesu bo zaznamoval spremenjen razpis, ki je razširjen na vse osnovnošolce in tako prinaša še več možnosti za sodelovanje. V okviru razpisanih nalog bo tako na takšen ali drugačen način aktivnih več kot 10.000 učencev iz 120 osnovnih šol. Najrazličnejše naloge bodo lahko opravljali učenci, ki se pripravljajo na kolesarske izpite, kot tudi vsi ostali učenci od 1. do 9. razreda. Pester nabor nalog med drugim vključuje opazovanje prometa in prometne infrastrukture, spoznavanje pravilno opremljenega kolesa, prepoznavanje najpogostejših kolesarskih prekrškov, zbiranje prekolesarjenih kilometrov, izvedbe kolesarskih izletov in iskanje zanimivih kolesarskih poti po Sloveniji, primernih za družinske izlete.

Vir: www.varnonakolesu.si

Uredništvo