V torek, 2. 4. 2024, sta predsednik SDS Janez Janša in dr. Milan Zver na novinarski konferenci predstavila, kako se je podpredsednica Evropske komisije Vera Jourova politično vmešala v odločitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije v primeru Zakona o RTV ter jo pozvala k odstopu.

Na začetku novinarske konference je predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša predstavil potek pridobivanja dokumentov o obisku podpredsednice Evropske komisije Vere Jourove v Sloveniji. Povedal je, da ima zadeva korenine izpred enega leta. Takrat je Ustavno sodišče obravnavalo ustavnost Zakona o RTV ter zadržalo izvajanje zakona.

Kmalu za to odločitvijo je na Ustavno sodišče prišla evropska komisarka Vera Jourova, čemer pa je sledila sprememba odločitve večine sodnikov na Ustavnem sodišču. To se je zgodilo v pravno-formalno precej nenavadnih okoliščinah in politično gledano je bilo popolnoma jasno, da je ta odločitev Ustavnega sodišča temeljila tudi na vsebini pogovora z evropsko komisarko.

Poudaril je, da se je evropski poslanec dr. Milan Zver dolgo prizadeval, da je prišel do teh dokumentov: “Komisarka je to vztrajno zavračala in šele na posredovanje evropske ombudsmanke je prišlo do delnega razkritja dokumentov. Najprej se iz dokumentov ni dalo kaj veliko razbrati, ker je bilo vse črno, po zadnji odločitvi Evropske komisije pa je dr. Milan Zver dobil zajeten kup dokumentov.” Iz posredovanega gradiva izhaja, da je naš sum, da se je evropska komisarka, v nasprotju z zakonodajo, vmešavala v notranje in ustavnopravne zadeve Republike Slovenije, potrjen.

V nadaljevanju je dr. Milan Zver predstavil netransparentnost komisarke, ki je zadolžena prav za transparentnost: “Hoteli smo poudariti, do kje si je upala posegati v zakonodajni proces, ki se dogaja v Sloveniji. Pri tem gre za nesprejemljivo vmeševanje komisarke. Želeli smo tudi opozoriti na zlorabo položaja, opustitev dolžnega ravnanja, največji očitek, ki se lahko naslovi na komisarko Jourovo pa je, da je poskušala politično vplivati na delovanje slovenskih institucij, kar je v nasprotju z Lizbonsko pogodbo in pogodbo o delovanju Evropske unije.”

Komisarko Vero Jourovo pozivam, da odstopi.

Kot zanimivost je izpostavil, da je evropska ombudsmanka morala evropsko komisarko, ki je zadolžena za transparentnost, opozoriti na transparentnost dela. Kljub temu, evropskemu poslancu niso želeli poslati 3. točke opomnika, ki je bil pripravljen za pogovor s predsednikom Ustavnega sodišča. Zato je poudaril, da je njegova dolžnost, da pride zadevi do dna in pojasnil, da ne gre za predvolilni manever. Z zadevo se ukvarja že več kot leto dni, prav tako pa si dogodka ni izmislil sam. To, kar je storila Vera Jourova, je politično dejstvo.

slika1

V dokumentih se tudi niso izogibali raznim političnim ocenam:

  • O prvotni odločitvi Ustavnega sodišča so govorili kot o “kontraverzni odločitvi”. Kasneje pa so verjetno vplivali, da se ta odločitev spremeni.
  • Govorili so tudi o političnih cepitvah. Na eno stran so postavili staro vlado in tiste, ki naj bi bili blizu Janezu Janši, na drugo, na “pozitivno” stran pa so postavili novo vlado, medije in nevladne organizacije.
  • V opomnikih je tudi direktno omenjena beseda “depolitizacija”, katere predpogoj je odstranitev članov programskega sveta in vodstva RTV Slovenija.
  • V opomnikih je večrat tudi omenjen “desni medijski imperij”, izpostavljeni pa sta Nova24TV in Demokracija, kot proizvajalki lažnih novic.

Popolnoma jasno se vidi, do kje so pri svoji politizaciji pri Evropski komisiji šli.

Dr. Zver je povedal, da vse to dokazuje, da gre pri tem primetu za zlorabo funkcije podpredsednice Evropske komisije, kar posledično vodi tudi do nezaupanja prebivalcev EU v evropske institucije. Zaključil je s pojasnilom. “Dokumente, ki jih nisem dobil, bom poskušal pridobiti od Evropskega sodišča. Pripravljam tožbo.Z zadnjim paketom dokumentacije Vera Jourova ni izpolnila svoje obveznosti in odgovornosti, tako da bom prišel na drug način do tega, kar zahtevamo. Tu ne gre za mojo moralno zmago, ampak za princip. Ne smemo dovoliti, da bi kakšen evropski komisar še kadarkoli na tak način interveniral v državo članico EU.”

V zaključku novinarske konference je predsednik stranke Janez Janša izpostavil, da so med prekrivanjem besedila s črno barvo pozabili na eno zadevo: “V enem izmed dokumentov piše, da je odločitev Ustavnega sodišča, ki je zadržalo izvrševanje Zakona o RTV, kontroverzna. Kaj mislite, da potem piše v tej 3. točki?” Prav tako so z dokumenti razkrili, kdo je cenzor v naši državi. Gre za portal Oštro. Od nikogar izvoljena institucija je postavljena za to, da preverja, ali nekaj drži ali ne. “Povejte mi, ali je Anuška Delić Zavrl politično nevtralna oseba ali ne?” se je glasilo hipotetično vprašanje predsednika stranke.

Za konec je Janez Janša povzel celotno zgodbo: “Prišli so Ustavnemu sodišču v “provinci” Republiki Sloveniji povedat, da naj to (zadržanje Zakona o RTV*) spremenijo. In Ustavno sodšče je to naredilo. Smo pri temeljnem vprašanju suverenosti države. Slovenija te suverenosti ni prenesla na Evropsko unijo.”

 

Spletno uredništvo,

Vir: sds.si