Logaški svetniki so včeraj na občinski seji obravnavali tudi dvig komunalnega prispevka in sicer se predlaga dvig za neverjetnih 100%.

Če sedaj prispevek za 600 m2 veliko gradbeno parcelo s hišo, ki ima 180 m2 uporabne površine znaša 5.918,49 EUR, naj bi po novem ta znašal 11.818,80 EUR.

Kot je bilo videti iz razprave je župan predlagal tako povišanje zaradi pomanjkanja denarja za vzdrževanje in gradnjo infrastrukture. Kljub burni razpravi so nato občinski svetniki z 11 glasovi proti 6, odlok, ki prinaša povečanje ocenili kot primeren za nadaljnjo obravnavo.

Za drugo obravnavo pa so nekateri svetniki tudi predlagali, da naj se povišanje prispevka ustrezno zniža, saj bodo v nasprotnem primeru tako enormno zvišanje v drugem branju le stežka podprli.

Uredništvo