V Postojni so v preteklih dneh odprli novo krožišče na glavnem križišču pred nakupovalnim središčem.

Foto: www.postojna.si

Ob zaključku del na krožnem »turbo« krožišču v Postojni je bilo potrebno postaviti tudi dodatne usmerjevalne table na vpadnicah. Na Reški in Titovi cesti so pogled na table zastirala dokaj košata drevesa, posajena v drevoredu ob cesti, zato jih je bilo potrebno nekaj odstraniti nekaterim pa so po potrebi le odstranili nekaj spodnjih vej.

Odstranjena drevesa so bila s koreninami vred deponirana na ustrezno skladiščenje. Tam bodo redno zalivana in počakala do jeseni, ko bodo ponovno posajena v drevoredu na Titovi cesti na mesta kjer bodo nadomestila odmrla in poškodovana drevesa.

Uredništvo