Na družabnem omrežju facebook se je pojavila informacija, da v občini Logatec župan letos ne načrtuje postavitve drsališča po zgledu iz preteklih let. Pri tem je zanimivo, da je bil projekt drsališča za letos umeščen v proračun 2020, ki je bil sprejet v februarju, prav tako pa projekt ni izpadel niti iz rebalansa, ki so ga svetniki sprejeli 10. septembra.

 

Uredništvo