V četrtek 17. decembra je v prostorih logaške osnovne šole potekala 14. redna seja občinskega sveta, na dnevnem redu pa je bilo tudi odločanje o občinskem proračunu za leto 2021.

Zaradi obstrukcije občinskih svetnikov iz vrst SD, NaNo in SDS proračun ni bil sprejet, saj je v jedilnici ostalo le 10 svetnikov iz vrst koalicije, kar pomeni, da občinski svet ni mogel veljavno odločati, saj ni bilo prisotnih najmanj 11 svetnikov, da bi lahko občinski svet veljavno odločal.

Za komentar zakaj so se tako odločili, smo povprašali vodje svetniških skupin, ki so sejo obstruirale:

Aljoša Peček, vodja svetniške skupine SD:

Proračun 2021 ni bil usklajen z svetniškimi skupinami. Kljub pripombam v prvem branju, ki smo jih dali tako v opoziciji kot koaliciji se za drugo branje ni bistveno spremenil ter pripombe niso bile upoštevane. Kljub inšpekcijski odločbi, ki so jo dobili za Zbirni center Ostri Vrh se župan ni odločil, da bi dodal postavko za ureditev ZC-ja v proračun za leto 2021, kar smo hoteli urediti z Amandmajem. Tudi na odboru za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in finance so bila podana stališča, kje so navedene pomanjkljivosti in nerealne postavke v proračunu za 2021. S strani župana žal ni bilo posluha za naše predloge in Amandmaje, ki so bili vloženi za sejo. Menimo, da je proračun za leto 2021 slabo pripravljen, nerealen in bi slabo vplival na dolgoročni razvoj Logatca.

 

Klemen Trpin, vodja svetniške skupine NaNO:

Svetniki NaNo delujemo na širokem družbenem področju in na teh področjih si prizadevamo za nove korake, ki jih Občina Logatec do sedaj še ni naredila. Smo mnenja, da je potrebno na področju mladih, predšolske vzgoje, osnovnega šolstva, komunalne infrastrukture narediti nekatere ključne korake, ki imajo izključno prednost pred ostalimi manj pomembnimi in nedefiniranimi projekti vodstva Občinske uprave.

V prvem branju proračuna ter na usklajevanju proračuna smo predstavili nekatera nestrinjanja in pomisleke na proračun, vendar v drugem branju proračuna niso bili upoštevani. V naše nezadovoljstvo vodijo tudi pretekle slabe izkušnje glede opravljenih projektov in dogovorov.

 

Zoran Mojškerc, vodja svetniške skupine SDS:

Proračun je bil izredno slabo pripravljen, na nekaterih delih se niti seštevki po posameznih letih niso ujemali. Včasih se zdi, kot da se ga pripravlja kar tako malo po čez in glede na trenutne potrebe, da se zadovolji željam svetnikom, da prispevajo svoj glas, potem pa se v nadaljevanju s prerazporeditvami denar razporeja, kot želi župan. V prvem branju smo imeli tako predvidene prihodke od prodaje zemljišč v nepredstavljivi višini 6 mio. evrov, v drugem branju so znižali številko na še vedno, po mojem mnenju, nerealnih 3 mio. evrov, prihodke pa povečali na drugih postavkah, po načelu volk sit in koza cela.

Glede na to, da v opoziciji niti nismo predlagali prerazporeditev, proračunskih sredstev razen v primeru zbirnega centra Ostri Vrh in smo predlagali le vsebinske amandmaje, ki bi vodstvo občine zavezalo k temu, da se drži proračuna, ki ga občinski svet kot najvišji organ sprejme, je županova večina brezkompromisno zavrnila vse naše amandmaje. Zato smo se skupaj odločili, da na nadaljevanju točke ne sodelujemo več.

Po informacijah, ki smo jih prejeli, je sejo zapustil tudi eden izmed svetnikov z županove liste, tako da je bilo dogajanje na seji očitno pestro, vendar na spletni strani občine Logatec, posnetka seje še ni zaslediti.

Uredništvo