V Logatcu je občinski svet prejšnji teden 21.11. sprejel povišanje komunalnega prispevka. V javnosti pa so se začele pojavljati nekatere nasprotujoče si informacije o tem za koliko se je v resnici povišal. Kolikšen je bil predlog povišanja v prvem branju smo na našem portalu že poročali in sicer je bilo predvideno skoraj 100% povišanje.

V drugem branju je župan predlagal nekoliko manjše povišanje in sicer naj bi se komunalni prispevek za 600 m2 veliko gradbeno parcelo s hišo, ki ima 180 m2 uporabne površine iz 6.679,49 EUR, na 10.974,60 EUR.

Pri vem skupaj pa je čudno tudi to, da je v gradivu za 1. in 2. obravnavo prišlo do odstopanj kakšno višino prispevka zavezanci plačujejo sedaj. V prvem branju je bila navedena številka 5.918,49 EUR, v drugem branju pa za hišo z istimi parametri komunalni prispevek sedaj znaša 6.676,49 EUR. Pri taki napaki sta možna le dva zaključka:

  1. Če so se zmotili pri pripravi gradiva v 1. obravnavi gre najmanj za hudo malomarnost, saj so svetniki odločali na napačno pripravljenem gradivu,
  2. Če pa je bila številka dvignjena v 2. obravnavi, da bi prevladal videz manjšega procentualnega zvišanja, pa gre za navadno manipulacijo.

Svetniške skupine SDS, SD in NaNo so predlagale amandma, po katerem bi se komunalni prispevek zvišal na okoli 9.000,00 EUR, pa je županova koalicija amandma zavrnila. V nadaljevanju je občinski svet z 8 glasovi ZA in 5 PROTI sprejela povišanje, ki je glede na izračun iz 1. branja, 85 %, se pravi iz 5.918,49 EUR na 10.974,60 EUR.

Svetnik stranke Naša Notranjska Klemen Stoševski pa je ob tem na družabnem omrežju facebook tudi zapisal:

Uredništvo