V 3. volilni enoti, 1. volilnem okraju s sedežem v Logatcu, je slavil mag. Andrej Šircelj, poslanec Slovenske demokratske stranke. Ni pa tudi edini poslanec, ki bo v državnem zboru zastopal ta okraj. Tako je bilo tudi že v preteklem mandatu.

Volivci in volivke na območju občin Logatec, Cerknica, Bloke in Loška Dolina, so SDS in Andreju Širclju namenili namenili kar 3.817 glasov oziroma 27,38 odstotka vseh v okraju.

V okraju Logatec, pa sta, glede na volilni sistem kot ga imamo, izvoljeni še dve poslanki in sicer Jerca Korče iz Liste Marjana Šarca s 14,19 odstotka, ter Iva Dimic iz Nove Slovenije z 12,22 odstotki.
Vsem izvoljenim v uredništvu čestitamo. Njihovo delo bomo spremljali tudi v parlamentu.
Uredništvo