Logaški občinski svet je v četrtek 21.6.2018, na svoji seji sprejel sklep o podelitvi priznanj občine Logatec za leto 2018.

Najvišje priznanje, naziv častnega občana občine Logatec, bo za svoj neprecenljiv doprinos k razvoju Logatca, prejel dolnjelogaški župnik Janez Kompare.

Priznanja se bodo podelila tudi:

 • Bernardu Jerebu se na predlog Gasilske zveze Logatec podeli Občinsko
  priznanje Spominska plaketa z znakom Občine Logatec za 50-letno
  požrtvovalno in predano delo na področju gasilstva.
 • Antonu Čuku se na predlog Gasilske zveze Logatec podeli Občinsko priznanje
  Spominka plaketa z znakom Občine Logatec za 40-letno aktivno in operativno
  delov gasilstvu.
 • Antonu Kokelju se na predlog Gasilske zveze Logatec in Prostovoljnega
  gasilskega društva Vrh Sv. Treh Kraljev podeli Občinsko priznanje Spominska
  plaketa z znakom Občine Logatec za njegovo prizadevno delo v gasilstvu in
  vsestransko prizadevnost pri delovanju in vodenju Prostovoljnega gasilskega
  društva Vrh Sv. Treh Kraljev.
 • Antonu Artaču se na predlog Gasilske zveze Logatec podeli Občinsko
  priznanje Spominska plaketa z znakom Občine Logatec za njegovo nesebično
  predanost gasilskemu delu.
 • Antonu Žaklju se na predlog Čebelarskega društva Logatec podeli Občinsko priznanje Listina Občine Logatec za njegovo dolgotrajno vodenje Čebelarskega društva Logatec ter prizadevanja, da se logaške gozdove, po žledu leta 2014, pogozduje z medovitimi drevesi.

Občinski svet je poleg priznanj sprejel tudi višino stroškov, ki jih bo nosil posameznik za hitrejše manjše spremembe prostorskega načrta. Gre za pomembno novost, ki bo investitorjem, ki bistveno ne posegajo v prostorsko ureditev občine, omogočila lažje, predvsem pa hitrejše spreminjanje prostorskega načrta.

Za lažjo predstavo: če boste želeli objekt spremeniti iz stanovanjskega v npr. za obrt pride to v poštev, v kolikor pa boste hoteli kmetijsko zemljišče spremeniti v zazidljivo, pa vaš še vedno čaka dolgotrajni postopek.

Uredništvo