Po zadnjih dostopnih podatkih je v Sloveniji 21.682 kapacitet v domovih za starejše in v posebnih socialno varstvenih domovih. Pri tem izstopa podatek, da je za sprejem v domove za starejše in posebne socialno varstvene domove skupaj evidentiranih 32.713 prošenj aktivnih prosilcev.

 

Poslanka mag. Karmen Furman je na ministra za solidarno prihodnost Simona Maljevca naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z investicijami in gradnjo domov za starejše v letih 2024 in 2025.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

V Sloveniji se soočamo s prostorsko stisko v domovih za starejše občane in v posebnih socialno varstvenih zavodih, ki se je v času trenutne vlade, kljub drugačnim napovedim in obljubam, še dodatno poglobila.

Po zadnjih dostopnih podatkih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije z dne 13. oktobra 2023 je v Sloveniji 21.682 kapacitet v domovih za starejše in v posebnih socialno varstvenih domovih. Pri tem pa izstopa podatek, da je za sprejem v domove za starejše in posebne socialno varstvene domove skupaj evidentiranih 32.713 prošenj aktivnih prosilcev, od katerih pa je skupno 17.384 aktualnih prošenj.

Glede na navedeno me zanima sledeče:

–       Kaj bo Ministrstvo za solidarno prihodnost naredilo v letih 2024 in 2025 za izboljšanje prostorske stiske v domovih za starejše in v posebnih socialno varstvenih zavodih?

–       Koliko sredstev bo v letih 2024 in 2025 namenjenih za investicije in gradnjo domov za starejše? Prosim za podatek po podprogramih in vseh ostalih postavkah v proračunu.

–       Kateri domovi za starejše bodo v letih 2024 in 2025 na novo zgrajeni? Kdaj se je investicija začela in koliko sredstev je bilo za to porabljenih?

–       Kateri domovi za starejše se bodo v letih 2024 in 2025 začeli na novo graditi ali obnavljati?

–       Kateri domovi bodo v letih 2024 in 2025 dozidani in koliko sredstev bo namenjenih za dozidave?

 

Spletno uredništvo,

Vir: sds.si