Na družabnem omrežju FACEBOOK se je v zadnjem času pojavilo kar nekaj obvestil o tem, da so na področju Blok opazili skupine migrantov. Ker gre za nepreverjene informacije smo se z vprašanjem obrnili tudi na policijsko upravo Postojna, ki pokriva to območje.

Vprašanja, ki smo jih postavili PU Postojna so naslednja:

  1. Ali držijo informacije, da so bile na področju Blok opažene skupine oseb, ki so nezakonito prečkale državno mejo?

  2. V kolikor je odgovor da, koliko je bilo teh oseb, ali so bile oborožene z nevarnimi predmeti in kam so bile odpeljane?

  3. Ali je bilo na področju PU Postojna v zadnjih dveh mesecih zaznati nezakonite prehode mej, na katerem območju so bili, ter koliko jih je bilo na posameznem območju?

Odgovore bomo objavili takoj ko jih dobimo.

 

Uredništvo