Zgodba se nadaljuje …

Na seji občinskega sveta občine Logatec sta predstavnika NSi Janez Ovsec in SDS Zoran Mojškerc opozorila na povečanje števila migrantov v Logatcu. Zoran Mojškerc je izpostavil, da je občinski svet občine Logatec v sodelovanju s predstavniki MNZ, takratne seje pa se je udeležil tudi predsednik DZ RS dr. Milan Brglez, sprejel določene sklepe, ki se ne spoštujejo.

Naj ob tem spomnimo, da je bilo dogajanje v Logatcu takrat kar pestro. Seje so se udeležili tudi nekateri predstavniki civilne iniciative, ljudje so napovedovali proteste ipd. Občinski svet z županom na čelu je takrat odigral pomembno vlogo pri umirjanju strasti v občini, s strani države pa so bile dane nekatere zaveze, ki se danes ne spoštujejo.

Tako je občinski svet sprejel sklep, da od države zahteva, da se v objektu nastanijo le prosilce za azil iz vojnih območji, ki sodijo v kategorijo ranljivih skupin (družine s šoloobveznimi otroki). Danes so v Logatcu nastanjeni tudi samski moški, ki verjetno ne prihajajo iz vojnih območji.

Nadalje je občinski svet sprejel sklep, da naj bi bilo naenkrat v objektu nastanjenih do 50 ljudi, ko pa se vzpostavi medsebojno zaupanje, pa do 108, kar potrdi občinski svet s sklepom. Občinski svet razen kakih obvestila tako mimogrede nikoli ni razpravljal o dovolitvi nastanitve več migrantov kot 50. Danes lahko po medijih spremljamo, da je bilo v določenih momentih tudi do 150 migrantov nastanjenih v Logatcu.

Na seji občinskega sveta je tudi župan Berto Menard priznal, da se država ne drži zavez in da jih bo povprašal za odgovore in v skrajnem primeru sklical tudi izredno sejo na kateri se bo o tematiki razpravljalo.

V uredništvu bomo razplet dogodkov spremljali

 

L.F.