Miloš Pohole – star 45 let poročen ter oče 11 letne hčerke, ki se poklicno  ukvarja z rejo drobnice na domačiji z nekaj več kot 30 hektari zemlje.

Gospod Pohole, v preteklem mandatu ste bili med drugim tudi državni svetnik, zato me zanima, če nam lahko pobliže  predstavite kaj za kmeta v Sloveniji pomeni članstvo v Državnem svetu?

V prejšnjem mandatu sem bil član Državnega sveta kot predstavnik lokalne skupnosti, torej eden izmed 22 predstavnikov lokalne skupnosti v 40 članskem Državnem svetu. V Državnem svetu sta tudi predstavnika kmetov in zadružnikov, ki pa nekega velika vpliva na kmetijsko politiko nimata, saj se le ta v glavnem kroji na ministrstvu za kmetijstvo ter tudi na evropski ravni kot celoti.
Kot član Državnega sveta pa sem seveda pobliže spoznal poti in načine sprejemanja zakonodaje, ki je prezapletena in zbirokratizirana.
Posameznik kot kmet, bi moral vso to zakonodajo spremljati in jo poznati, da bi se lahko uspešno boril z birokracijo na kmetiji, katere je iz dne v dan več.
Naloga Kmetijsko gozdarske zbornice, bi morala v bodeče biti poenostavitev papirologije na kmetijskih gospodarstvih in večja pomoč kmetijske svetovalne službe posameznikom v boju z birokracijo.
V tem času se počasi izteka skupna kmetijska politika Evropske unije (EU) 2014-2020 zato me na tem mestu zanima kako ste vi videli izvajanje zadnje perspektive skupne kmetijske politike kot kmet?
Obdobje 2014-2020 se zaključuje, in predvidevam, da bo podaljšano še za vsaj dve leti. Kot kmet bi pričakoval, da je Slovenija v tem obdobju postala bolj samooskrbna z domačo pridelano hrano ter obrnila trend zaraščanja kmetijskih zemljišč. Na žalost, pa kot vemo so rezultati porazni.
V kakšni vlogi vidite KZGS v izvajanju kmetijske politike?
KGZS mora v bodoče stopiti v ospredje kot eden ključnih branikov kmetovanja ter tudi povezovalni člen med kmetom in potrošnikom. Posameznik, se ne more boriti proti trgovskim verigam, ki cene prehrane dvigujejo in istočasno znižujejo odkupne cene od kmetov.

Kakšen je vaš pogled glede sprememb, ki jih nova perspektiva 2021-2027 na splošno prinaša za slovenskega kmeta in ali ste mnenja, da bo po izteku tega obdobja kmet v Sloveniji imel boljši ekonomski, podjetniški in družbeno-politični položaj kot ga ima danes?

V novi perspektivi se bo stanje za Slovenskega kmeta izboljšalo izključno pod pogojem, da bo kmet postal cenjen kot poklic in ne kot zajedalec javnih sredstev, kar se prepogosto sliši v javnosti. Dober gospodaren in inovativen kmet je v javnosti še vedno, kot v času socializma predstavljen kot sovražnik ljudstva, in ne kot eden izmed branikov naroda.
Nam lahko poveste kaj za slovenskega kmeta pomeni, da bo nova skupna kmetijska politika dala večji poudarek na rezultate ter smiselnost ukrepov in ne več toliko na izpolnjevanju pravil kot je bilo to v praksi sedaj?
Vesel bom če bo kmetijska politika v bodoče usmerjala kmeta v rezultate in ne zgolj k izpolnjevanju obrazcev. To pa bo možno le z izboljšanjem možnosti za pridobitev novih površin ter reorganizacijo Sklada kmetijskih zemljišč, ki kot vemo, ogromne površine najboljše obdelovalne zemlje oddaja podjetjem, ki so v veliki večini prešla v last tujcev.
Kako pomembna se vam zdi predvsem za Slovenijo težnja k višji podpori na hektar za male in srednje kmete, če vemo, da so slovenske kmetije v primerjavi z evropskimi državami bistveno manjše?
Podpora  na hektar se mora izboljšati, vendar je ključno to, kako bo lahko posamezni kmet svojo kmetijo povečal. Tu mora ključno vlogo prevzeti država z novim načinom upravljanja zemlje v državni lasti.
Za konec bi vas prosil, če lahko mladim in malo manj mladim, ki zavzeto kmetujejo namenite nekaj besed zakaj se splača vztrajati pri kmetovanju tudi zaradi naslednjega obdobja skupne kmetijske politike?
Kmetovanje kot poklic mora postati privlačno za najmlajše že v vrtcih in šolah. Na ta način lahko obrnemo trend v samooskrbi in ohranimo izgled naše prelepe domovine. Kmetovanje je zame osebno najlepši poklic, saj je to delo v naravi, torej v najlepši in največji pisarni v Sloveniji.
Gospod Pohole, hvala za pogovor in veliko sreče na volitvah.
Ureništvo