Ožja ekipa Mladinskega sveta Logatec je v sodelovanju z občino Logatec pričela z izdelavo dokumenta, v katerem bo podrobno analizirano stanje mladih v logaški občini ter na podlagi rezultatov zastavljen večletni program razvoja mladinskega sektorja.

V ta namen so izdelali anketo s katero bodo to področje delno analizirali.
Vljudno prosijo čim večji krog ljudi, da si vzamejo približno 10 minut ter odgovorijo na zastavljena vprašanja v anketi in tako zelo pripomorejo k raziskavi, ki bo opredelila nadaljnji razvoj mladinskega sektorja v Logatcu.

Do ankete lahko zainteresirani pristopijo na povezavi https://www.1ka.si/a/226657.

Uredništvo