Projekt gradnje kolesarskih poti v občini Postojna in sicer na trasah Postojna-Hruševje-Grobišče-Zagon, ki se je začela junija 2022, se počasi bliža koncu, izvajalec del opravlja zaključna dela.

Kolesarske poti, štirje odseki v skupni dolžini 10.446 metrov, bodo odslej povezovale Postojno z okoliškimi naselji, to je tudi prvi korak k povezovanju kolesarskih poti s sosednjimi občinami ter uresničevanje sprejete Celostne prometne strategije z naslova dnevne mobilnosti s kolesom.  Občina Postojna bo dokončan projekt kolesarskih poti prevzela predvidoma v drugi polovici decembra.

Dela v okviru rekonstrukcije mostu čez reko Pivko, ki bo pomemben povezovalni element tudi v okviru naših kolesarskih poti, izvaja Direkcija RS za ceste. Trenutno so na tem delu, zaradi visokega vodostaja reke Pivke, dela ustavljena. Dela se bodo nadaljevala, ko se vodostaj vrne v običajno strugo.

Spletno uredništvo
Vir: Občina Postojna