Na spletni strani občine Logatec se je pojavilo javno naznanilo o lokacijski preveritvi za objekt na Tovarniški cesti 3 v Logatcu skupaj z ostalo dokumentacijo, ki je na voljo TUKAJ.

O nečem podobnem smo na portalu poročali približno mesec dni nazaj.

Tokrat gre za vsem znani objekt nekdanje Kmetijske zadruge Logatec.

Kaj sploh pomeni lokacijska preveritev:

“Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se:

  • za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični poselitvi;
  • za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev kot so določeni v tem aktu;
  • za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora.”

Ta dikcija, ki je navedena v 127. členu Zakona o urejanju prostora pomeni, da se lahko, glede na potrebe posameznih objektov ali zemljišč, dovoli manjša odstopanja od splošnega prostorskega načrta. Do tu je vse v redu.

V konkretni zadevi je problematično predvsem to, da so bila odstopanja v naravi že narejena, se pravi se stanje, z omenjenim dokumentom popravlja za nazaj, ko je nekaj že narejeno. Objekt kot je v naravi sedaj, ne more pridobiti uporabnega dovoljenja, ker je rekonstruiran v nasprotju z veljavnimi predpisi občine.

Verjetno bomo v prihodnosti, ko bo zadeva obravnavana na občinskem svetu, ponovno deležni zanimive razprave, mi pa bomo zadevo podrobno spremljali.

Uredništvo