Občina Logatec in Komunalno podjetje Logatec obveščata občane o novem sistemu postavitve stojnic na logaški tržnici.

 

Stojnice bodo ob ponedeljkih odstranjene in ob petkih ponovno postavljene na parkirišče.

Prva odstranitev stojnic bo v ponedeljek 6. maja 2024 in nato ponovna postavitev v petek 10. maja ob 13. uri.

Prosimo občane, da ob petkih, ob ponovni postavitvi stojnic, pravočasno umaknejo svoja vozila s parkirišča.

 

Spletno uredništvo,

Vir: Občina Logatec