Občina Cerknica je, zaradi dotrajanosti in nevarnosti objekta stare osnovne šole v Svetem Vidu, pristopila k rušitvi in odstranitvi le-tega.

Po odstranitvi ruševin se bo na tem mestu uredilo parkirišče, za projekt pa je občina namenila 13.300,00 EUR

Uredništvo

Vir slik: cerknica.si