Šakal bo v Sloveniji postala lovna vrsta. Tako so odločili poslanci v Državnem zboru z 72 glasovi za in nobenim proti, ko so sprejeli novelo Zakona o divjadi in lovstvu. Le-ta določa prehodno obdobje za izplačilo škode, ki jo je povzročil šakal, v prehodnem obdobju, ki bo trajalo pet let pa bo za povzročeno škodo, odškodnino dolžna plačevati država. Lovska zveza še sporoča, da nekaterim kandidatom ne bo potrebno pokazati teoretičnega znanja iz t. i. lovskega izpita. To se nanaša na tiste, ki so že pozitivno opravili izpit, ki se nanaša na področje biologije in ekologije živali, ki živijo prosto, patologije divjadi ali lovstva v skladu s programom, v katerega so vključene vsebine, ki so primerljive s teorijo, ki jo zahteva t. i. lovski izpit. 

Poslanci so včeraj v državnem zboru na seji z 72 glasovi za in nobenim glasom proti podprli sprejetje novele Zakona o divjadi in lovstvu. Ta bo vstopila v veljavo naslednji dan potem, ko bo objavljena v Uradnem listu RS. Le-ta določa prehodno obdobje za izplačilo škode, ki jo je povzročil šakal, in ki se bo potem, ko se bo objava pojavila v Uradnem listu RS tudi postala vrsta, ki jo je dovoljeno loviti. V prehodnem obdobju, ki bo trajalo pet let pa bo za povzročeno škodo, odškodnino dolžna plačevati država,  ne pa tisti, ki lovišča upravljajo, poroča Lovska zveza Slovenije.

V omenjeni noveli je očitna razmejitev med pristojnostmi ministrstva – to namreč lahko dopusti izredni poseg, in med pristojnostmi, ki so v domeni inšpektorja za lov. Slednji namreč odredi odstrel v nujnih primerih. Načrti lovsko-upravljavskih načrtov bodo v skladu z novimi pravili za obdobje dveh let in ne tako kot doslej – za eno leto.

Foto: STA

Nekaterim kandidatom ne bo potrebno pokazati teoretičnega znanja iz t. i. lovskega izpita. To se nanaša na tiste, ki so na srednji šoli za gozdarstvo oziroma na višji strokovni šoli ali pa v sklopu visokošolskega izobraževanja pozitivno opravili izpit, ki se nanaša na področje biologije in ekologije živali, ki živijo prosto, patologije divjadi ali lovstva v skladu s programom, v katerega so vključene vsebine, ki so primerljive s teorijo, ki se jo zahteva za t. i. lovski izpit. Vsekakor pa bodo morali opraviti izpit, ki se nanaša na preostala področja in prakso v lovišču oziroma v lovišču s posebnim namenom.

Lovska zveza o tem, kdo bo dobil spričevalo za opravljen lovski izpit
Tistim kandidatom, ki so že opravili izpit za lovca pri organizacijah, ki so v članicah Evropske unije javno pooblaščene za opravljanje t. i. lovskega izpita pa se bo na osnovi tega potrdila o opravljenem izpitu za lov in še opravljenem teoretičnem preizkusu poznavanja zakonodaje, ki se nanaša na lov, podelilo spričevalo, ki potrjuje opravljen lovski izpit.

Evropska levica si v zadnjem času prizadeva, da bi v Evropi veljala prepoved lova, kar je večina evropskih poslancev že zavrnila. Poskus ukinitve se sicer pojavlja prav v času boja proti covid-19. Nekateri evropski politiki so namreč prepričani, da bi prepoved trgovanja in uživanja mesa prostoživečih živali pripomogla k zmanjšanju tveganja za javno zdravje ter omejila dejavnike za pojav zoonoz. Vendar pa so v Združenju lovskih zvez za varstvo divjadi v EU (FACE) prepričani, da je to področje dobro urejeno, dodatne spremembe pa niso potrebne. To bi zgolj oslabilo lov in ribolov ter porušilo naravno ravnovesje.

Članek je bil prvotno objavljen TUKAJ.

Uredništvo